Примерен тест "Компютърни умения"_2 ДО

Щракнете върху Test_Primer2_DO.rar, за да отворите файла.