Оценяване по български, чужд език и компютри

Критериите за оценяване при устен изпит по чужд език са:

     1. Формална правилност

     2. Точност и разнообразие на лексиката

     3. Гладкост на изказа и разбираемост

     4. Съдържание и организация на изложението

Тези критерии са еднакви за устните изпити по всеки чужд език и се прилагат както при монолога, така и при диалога.

Точките, които се присъждат по всеки критерий, са от 0 до 5.

За успешно представяне е необходимо да имате средно 3,5 точки по всеки критерий.

Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 11:59
1991-2018 © New Bulgarian University
0.121
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.