Теми

 • Академична етика

  • Тренировъчен въпросник, разработен от изследователски екип на НБУ по проект: 

   „Сериозността на академичното плагиатство в нагласите на учени, студенти и създатели на научна политика в България“, във връзка с „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.”

   Въпросникът е представен в два формата на достъп - за гости на Мудъл и за регистрирани потребители

 • Достъп за анонимно участие без регистриране на отговорите ви в анкетата и отделна обратна връзка

  За аноимен достъп, моля, копирайте линка към курса, излезте от профила си, поставете линка в браузъра, който ползвате и можете да прегледате въпросите и верните отговори като гост. 

 • Достъп с регистрация на отговорите и директна обратна връзка