Умения по чужд език В2 според Рамката

Щракнете върху 3_Niveaux.pdf, за да отворите файла.