Баловете, които можете да получите от точките на двамата оценители на устния изпит, е от 0 до 80 точки. Те разпределят по следния начин:

0   - 45   Слаб 2,00
46 - 48   Среден 3,00
49 - 50   Среден 3,25
51 - 52   Добър 3,50
53 - 54   Добър 3,75
55 - 56   Добър 4,00
57 - 59   Добър 4,25
60 - 62   Мн. добър 4,50
63 - 65   Мн. добър 4,75
66 - 68   Мн. добър 5,00
69 - 71   Мн. добър 5,25
72 - 74   Отличен 5,50
75 - 77   Отличен 5,75
78 - 80   Отличен 6,00

Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 11:59 AM