Теми

 • МАЙНЪР-ПРОГРАМИ НА НБУ

  ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО

 • Какво представляват майнър-програмите?

  Майнър-програмите на НБУ са възможност за придобиване на втора специалност, различна от изучаваната в основната бакалавърска програма.

  Магистрите по Право и Архитектура получават отделна диплома за професионална квалификация.

  втора специалност

 • Какви майнър-програми има в НБУ?

  НБУ предлага над 60 майнър програми с редовна форма на обучение и още 6 с дистанционна форма.

  Повечето от тях съвпадат като наименование с бакалавърските програми на университета, но има и различни.

  68 майнър-програми

 • Кога мога да започна майнър-програма?

  БЕЗПЛАТНА майнър-програма може да се запише след първата или втората година на обучение в бакалавърските програми или магистърските програми Право и Архитектура.

  Условието за това е да са взети всички изпити по каталог от първата или първите две години и успехът да е най-малко Добър 4.00.

  след първи курс

 • Има ли ограничения или изпити при записването?

  Избраната майнър-програма не трябва да е същото професионално направление, от което е и основната (бакалавърска или магистърска програма).

  За нито една от майнър-програмите няма конкурсен изпит или друга процедура по подбор. Няма лимит на студентите в която и да е майнър-програма.

  няма приемни изпити и лимити

 • Къде и как да запиша майнър-програма?

  Мястото за консултации и записване на майнър-програма - втора специалност е:

  • Бакалавърски факултет - корпус 1, офис 124, за майнър-програми РО
  • ФДЕНО (Център за дистанционно, електронно и надграждащо обучение), корпус 2, офис 218, за майнър-програми ДО

  На място се попълва Заявление за записване на майнър-програма, а курсовете за първия семестър т майнър-програмата се записват служебно. Не е необходимо да се представя Обща справка или какъвто и да било друг документ.

  записването е в БФ или във ФДЕНО

 • Какъв е срокът за записване на майнър-програма?

  Записването на майнър-програма - втора специалност е от края на лятната сесия до началото на следващата учебна година. Или по-точно: от 20 юли до 30 септември 2022 г.

  Студентите, които в този период не са в НБУ, могат да изпратят имейл на minor@nbu.bg.

  през лятото и есента

 • Какво представлява обучението в майнър-програмата?

  Майнър-програмата включва 3 аудиторни курса от по 3 кредита (може и да са два, като единият е от 6 кредита) и тренингови курсове (проекти, практики, семинари и т.н.) на обща стойност 21 кредита всеки семестър в рамките на две учебни години. Общо трябва да се съберат 120 кредита.

  Тя се изучава паралелно с основната програма и е желателно да бъде завършена по същото време. Трябва да се има предвид и че за да се запише всеки следващ семестър на майнър-програмата, трябва да са взети всички изпити от предходния семестър на майнър-програмата.

  допълнителни курсове всеки семестър

 • Могат ли да се избират курсовете в майнър-програмата?

  Вместо представените в Електронния каталог на НБУ курсове за съответния семестър, могат да се записват курсове от бакалавърската програма със същото име.

  В случай на избор на курсове и от други майнър или бакалавърски програми, съвместно с програмен консултант се изготвя индивидуална майнър-програма.

  има избор на курсовете

 • Как се подрежда графикът на занятията?

  Няма определен ден или часови пояс за майнър-програмите, така че има известен риск графикът на някои курсове да съвпадне с дисциплини от основната програма.

  Ако има съвпадения, могат да се сменят групи или курсове и от основната, и от майнър-програмата. Добре е това да става до втората седмица от началото на семестъра.

  графикът зависи от избора на курсовете

 • Влияе ли майнър-програмата на успеха и завършването?

  Оценките от майнър-програмата не се гледат при кандидатстване за стипендия, така че евентуалното наличие на ниски оценки не е проблем.

  Невзетите изпити също не са фатални и не са пречка за защита на бакалавърска теза или за явяване на държавен изпит към основната програма.

  в успеха не се смята майнър-програмата

 • Как се сменя или отказва майнър-програма?

  Смяна на майнър-програмата може да се направи до втората седмица от започването на есенния семестър. За целта се подава заявление в Бакалавърски факултет за майнър-програма РО или във ФДЕНО  за майнър-програма ДО.

  При невъзможност или нежелание да се завърши майнър-програмата не е необходимо тя да се отписва. 

  заявление за смяна в БФ или ФДЕНО

 • Какви са ползите от завършване на майнър-програма?

  Придобиване на допълнителна професионална квалификация, близка или различна от областта на основната програма, която дава конкурентно предимство на студентите от НБУ при кандидатстване за работа.

  Възможност БЕЗПЛАТНО да се изучават допълнително още интересни дисциплини, които не са включени в основната програма.

  самочувствие и удовлетвореност