Новини

  ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА „СОМЕЛИЕР“

  от admin admin -

   

  Лектор: Иван Македонски

  Целта на програмата е да запознае курсистите детайлно с всички моменти от винопроизводството, технология на дегустацията, кулинарни технологии, сомелиерство, винен туризъм и др. Обучението се осъществява чрез теоретични и практически часове по изучаваните теми за придобиване на професионална квалификация – сомелиер.

  Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

   

  Лекционният план на програмата обваща по 7 курса на семестър и включва теоретични и практически часове по изучаваните теми. По време на всяко практическо занятие ще бъдат дегустирани до 6 вина, съобразени с теоретичната част.

   Курсове през първи семестър:

  1. История, цивилизация и култура на виното;
  2. Тероар. Класификация на вината;
  3. Основи на дегустацията. Технология. Органолептичен анализ;
  4. Енология;
  5. Български винени сортове;
  6. Световни винени сортове;
  7. Специални вина.

   Курсове през втори семестър:

  1. Сомелиерство. Функции и компетенции;
  2. Български винени региони;
  3. Световни винени региони;
  4. Гастрономия и сервиране;
  5. Управление на винарната в ресторанта;
  6. Особености на винения туризъм;
  7. Дестилирани напитки и ликьори.

   Завършването на програма става с полагане на държавен изпит след покриване на необходимия брой кредити. 

  Курсистите, завършили успешно програмата получават Свидетелство за професионална квалификация „Сомелиер“ (НКПД - 2020 г., код 5131 - 2006 "Сомелиер").

  Завършилите получават управленски, технологични и специфични професионални знания и умения, които им дават възможност да се реализират конкурентно в сферата на ресторантьорството, туризма и винения сектор.

  Иван Македонски е винен експерт, който през последните 8 години води курсове на различна винена тематика в CASAVINO и реализира майсторски класове и авторски проекти, свързани с вино и храна.


  Срок за записване: 30 септември 2020 г.

  Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 500 лв.

  Учебна такса за един семестър: 750 лв.

  За доп. информация и записване:


  Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)
  Нов български университет
  Корпус 2, Офис 208
  ул. "Монтевидео" 21
  гр. София
  Тел.: 02/ 8110 110 (подменю 6 - за продължаващо обучение)
  E-mail: uppo@nbu.bg

   

  КОНФЕРЕНЦИЯ „СЕМИОТИЗАЦИЯ И ТРАНСУБСТАНЦИАЦИЯ: ЮЛИЯ КРЪСТЕВА ПРЕЗ 21 ВЕК“

  от admin admin -

  4 И 5 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

  гр. Созопол, Конферентна зала - Уникредит БулБанк

  Организатор:
  ЮИЕЦСИ

  Лектори:
  проф. Миглена Николчина, Софийски Университет
  проф. Сесилия Шьохолм, Университет Сьодертьорн
  проф. Уилям Уоткин, Университет Брунел

  Модератори:
  проф. д-р Кристиян Банков, НБУ
  д-р Албена Стамболова, НБУ

  Участници:
  преподаватели и докторанти от НБУ, преподаватели и изследователи от водещи университети в България, Европа, Северна Америка и Азия.

  Събитието е част от ежегодните конференции, които се провеждат от Кръг Кръстева, основан през 2011 г., чиято мисия е да подпомага и разпространява изследвания, свързани с философското, психоаналитичното и литературното дело на Юлия Кръстева в национален и международен план.


  Проф. М.Николчина е Миглена Николчина е професор в Катедра по теория на литературата към СУ „Св. Кл. Охридски“. Авторка е на теоретични и литературно-исторически изследвания. На английски е публикувала монографиите Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva and Woolf (2004) и Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar (2013), както и множество статии.

  Проф. С. Шьохолм е професор по естетика, преподава в различни университети в Европа и САЩ. Изследванията й са фокусирани върху връзката между изкуство и политика в съвременния свят. Автор е на 5 книги. Последният й засега проект е свързан с историята на естетиката през текстовете на Декарт за субективността.

  Проф У. Уоткин е професор по съвременна философия и литература. Автор е на седем книги, от които най-влиятелни са изследванията му върху Агамбен и Бадиу, които са част от многотомна критика на философията на различието и концептуализация на безразличието, включваща автори като Бенямин, Нанси, Лаку-Лабарт, Юлия Кръстева.

  НАЦИД представя онлайн „Български портал за отворена наука“

  от admin admin -

  Преподаватели и докторанти от НБУ са поканени да участват в онлайн представяне на „Български портал за отворена наука“, което ще се проведе от 10,00 ч. на дата по избор 23, 24, 25 или 26 юни 2020 г. Необходима е регистрация на адрес: https://bit.ly/2Y6bZRY.

  Създаването на „Български портал за отворена наука“ (https://www.bpos.bg), който се поддържа от НАЦИД, е важна стъпка за развитие на отворената наука в България. Основната му задача е да обедини всички свободно достъпни резултати от научни изследвания в страната. Чрез трансфер на метаданни в портала участват университети, научни организации, институционални хранилища с отворен достъп, сред които е и Нов български университет. Чрез своя Научен електронен архив, създаден през 2007 г., към момента НБУ предоставя данни за над 2000 публикувани документи в новото национално хранилище.

   

  По-стари теми...