Оценяване по български, чужд език и компютри

Тема Име Описание
Файл ИЗВЪНРЕДНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ
Файл Общообразователен изпит по информационни технологии
Файл Общообразователен изпит по информационни технологии (дистанционно обучение)
Файл Разпределение OOPK 707 Комплексен изпит по български език
Файл Разпределение OOPK 907, 907D Комплексен изпит по езикова култура и академично есе
Тема 1 Файл Описание на изпитна процедура за устен изпит по английски език - Равнище В2
Файл Описание на изпитната процедура за равнища С1 и С2
Файл Устен изпит по немски език
Файл Примерна графика за устен изпит по немски език
Картинка
URL Кратък курс за устен изпит по немски език В2 - работа с графики/статистики
Файл Устен изпит по френски език
Файл Устен изпит по испански език
Файл Устен изпит по италиански език, лято 2013
Страница Процедура за провеждане на устен изпит по чужд език
Страница Скала за оценка на устен изпит по чужди езици
Страница Критерии за оценяване при устен изпит по чужди езици
Тема 2 Страница Условия за провеждане на писмен изпит по чужд език, В2
Описание
Страница Критерии за оценка на есе по английски език, В1 и В2
Страница Критерии за оценка на есе по италиански език, В1 и В2
Описание
Файл Критерии за оценка на есе по испански език, В1 и В2
Описание
Страница Критерии за оценка на есе по немски език, В1 и В2
Описание
Страница Критерии за оценка на есе по френски език, В1 и В2
Описание
Страница Скала "Чужди езици-писмен" (примерна)
описание
Страница Как да решаваме въпроси с избираем отговор?
Страница Как да решаваме тестови задачи с позиции за попълване?
Тема 3 Файл Примерен тест за докторски минимум по чужд език, английски език
Тема 8 Страница Право за разглеждане на работата от изпита
Страница Процедури за оценяване
описание
Страница Правила за извънредно явяване
описание
Тема 9 Страница Проверка на уменията по чужд език в НБУ
Как и за кого
Файл Умения по чужд език В2 според Рамката
Файл Акредитиране на чужд език в НБУ

информация

Файл Възстановяване на такса за сертификат по чужд език
Тема 10 Страница Учебник по езикова култура
Страница Как да решаваме въпроси с избираем отговор
Страница Как да решаваме въпроси тестови задачи с позиции за попълване
Страница Как да пишем добре есета?
Файл Примерен тест по български език, вар 1
Файл Ключ на примерен тест по бълг. език, вар.1
Файл Примерен тест по български език, вар 2
Файл Ключ на примерен тест по бълг. език, вар.2
Файл Примерен тест по български език, вар 3
Файл Ключ на примерен тест по бълг. език, вар.3
Файл Критерии и скала за оценяване на есе/аргументативен текст
Файл Критерии и скала за оценяване на резюме
Файл Критерии и скала за презентиране
Файл Скала за оценяване на тест езикова култура
Тема 11 Файл Първи примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 1 Office 2013
Файл Втори примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 2 Office 2013
Файл Трети примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 3 Office 2013
Файл Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии1 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Файл Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии2 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Файл Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии3 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Страница Скала "Компютри"

От учебната 2010/2011 година в НБУ е въведено двукомпонентно оценяване на комплексния изпит. Той се състои от 2 части, като всяка се оценява поотделно.

Крайната оценка е средно аритметично от двата компонента. Оценката се закръглява в полза на студента до половин единица.

За да вземете успешно комплексния изпит, трябва да изкарате поне 26 точки за всяка част. Ако едната част е оценена със слаба оценка, крайната оценка също е слаб.

Акредитиране на сертификати по компютърни умения в НБУ

Файл Акредитиране на компютърни умения в НБУ
Файл Общообразователни изисквания за компютърни умения
Страница Примерни тестове за ДО
Файл Примерен тест "Компютърни умения"_1 ДО
Файл Примерен тест "Компютърни умения"_2 ДО
Файл Примерен тест "Компютърни умения" ДО_Office 2003 (за локалните центрове)
1991-2018 © New Bulgarian University
0.144
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.