Тема Име Описание
Файл Извънредна общообразователна изпитна сeсия за ДИПЛОМАНТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 Г. (редовно обучение)
Файл Разпределение за извънреден изпит по информационни технологии на 18.09.2023 (присъствен изпит)
Файл Списък на студентите за писмения изпит по OOEK707 и OOEK907 Български език на 11 септември 2023 г.
Файл Списък на студентите за устния изпит по OOEK707 Български език на 11 септември 2023 г.
Файл Писмен и устен изпит по английски език
Text 1 Файл Устен изпит по английски език, зима 2014 (стар формат)
Файл Описание на изпитна процедура за устен изпит по английски език - Равнище В2
Файл Описание на изпитната процедура за равнища С1 и С2
Файл Устен изпит по немски език
Файл Примерна графика за устен изпит по немски език
Картинка
URL Кратък курс за устен изпит по немски език В2 - работа с графики/статистики
Файл Устен изпит по френски език
Файл Устен изпит по испански език
Файл Устен изпит по италиански език, лято 2013
Страница Процедура за провеждане на устен изпит по чужд език
Страница Скала за оценка на устен изпит по чужди езици
Страница Критерии за оценяване при устен изпит по чужди езици
Тема 2 Страница Условия за провеждане на писмен изпит по чужд език, В2
Описание
Страница Критерии за оценка на есе по английски език, В1 и В2
Страница Критерии за оценка на есе по италиански език, В1 и В2
Описание
Файл Критерии за оценка на есе по испански език, В1 и В2
Описание
Страница Критерии за оценка на есе по немски език, В1 и В2
Описание
Страница Критерии за оценка на есе по френски език, В1 и В2
Описание
Страница Скала "Чужди езици-писмен" (примерна)
описание
Страница Как да решаваме въпроси с избираем отговор?
Страница Как да решаваме тестови задачи с позиции за попълване?
Тема 3 Файл Примерен тест за докторски минимум по чужд език, английски език
Тема 9 Страница Проверка на уменията по чужд език в НБУ
Как и за кого
Файл Умения по чужд език В2 според Рамката
Файл Акредитиране на чужд език в НБУ

информация

Важна информация за изпитите по български език Страница Учебник по езикова култура
Страница Как да решаваме въпроси с избираем отговор
Страница Как да решаваме въпроси тестови задачи с позиции за попълване
Страница Как да пишем добре есета?
URL Примерни материали

Линкът препраща към примерни материали за изпита.

За да можете да ги видите и използвате трябва да влезете в системата и да последвате линка за самозаписване!

Файл Важна информация за изпита по български език за студенти от минали години ДО
Файл Критерии за оценяване на теста по езикова култура
Файл Критерии и скала за оценяване на аргументативен тест/есе
Файл Важна информация за изпита по български език за студенти от минали години РО 907
Файл Критерии за оценяване на теста по езикова култура
Файл Критерии и скала за оценяване на аргументативен тест/есе
Файл Важна информация за изпита по български език за студенти от минали години РО 707
Файл Критерии за оценяване на теста по езикова култура
Файл Критерии и скала за оценяване на аргументативен тест/есе
Файл Критерии и скала за оценяване на резюме
Файл Критерии и скала за оценяване на презентиране
Тема 11 Файл Първи примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 1 Office 2013
Файл Втори примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 2 Office 2013
Файл Трети примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 3 Office 2013
Файл Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии1 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Файл Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии2 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Файл Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии3 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Страница Скала "Компютри"

От учебната 2010/2011 година в НБУ е въведено двукомпонентно оценяване на комплексния изпит. Той се състои от 2 части, като всяка се оценява поотделно.

Крайната оценка е средно аритметично от двата компонента. Оценката се закръглява в полза на студента до половин единица.

За да вземете успешно комплексния изпит, трябва да изкарате поне 26 точки за всяка част. Ако едната част е оценена със слаба оценка, крайната оценка също е слаб.

Акредитиране на сертификати по компютърни умения в НБУ

Файл Акредитиране на компютърни умения в НБУ
Файл Примерен тест "Компютърни умения"_1 ДО
Файл Примерен тест "Компютърни умения"_2 ДО
Файл Примерен тест "Компютърни умения" ДО_Office 2003 (за локалните центрове)