EXPRESSIONS ECRITE (25 points)
1) спазване на условието (адекватност) – създаденият текст трябва да е адекватен на зададената в условието ситуация
2) спазване на необходимия регистър (неофициален/официален)
3) умение да се аргументира чрез подходящи лексикални и граматически структури за изразяване на мнение, отношение, чуства
4) кохерентност и кохезия - създаване на свързан текст на базата на посочените по-горе лексикални и граматически структури (вж. описаните по-горе умения в писмена комуникация)
5) морфосинтаксис, лексика и правопис – (вж. описаните по-горе граматически и лексикални умения)
По всеки се критерий се приписват точки от 1 до 5.
5 - те точки се разпределят в скала по следния начин:

много добре:5 точки
добре: 4 точки
умее до някъде: 3 точки
умее малко: 2 точки
не умее : 1 точка
не умее изобщо: 0 точки

Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 12:01 PM