Оценяване по български, чужд език и компютри

Кратък курс за устен изпит по немски език В2 - работа с графики/статистики

Щракнете върху http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=12327, за да отворите ресурса.
1991-2018 © New Bulgarian University
0.137
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.