Оценяване по български, чужд език и компютри

Задачата за писане дава максимум 16 точки. Текстът се оценява по четири компонента – граматическа правилност, лексикална точност, адекватност, кохезия. По всеки от тях се присъждат от 0 до 4 точки. При недостатъчен обем не се присъждат точки.
Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 12:01
1991-2018 © New Bulgarian University
0.147
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.