Изпитът е с продължителност три и половина астрономически часа.
Първо минава част "Слушане".
Отговаряте по време на записа.
Имате време от една минута да нанесете отговорите върху листа за отговори.
Останалата част от теста изпълнявате, като нанасяте отговорите с химикал!
Имате право да ползвате речник по време на изпита!
Прочетете внимателно инструкциите за работа с теста, които са изписани на български език!
Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 12:01 PM