Оценяване по български, чужд език и компютри

Изпитът е с продължителност три и половина астрономически часа.
Първо минава част "Слушане".
Отговаряте по време на записа.
Имате време от една минута да нанесете отговорите върху листа за отговори.
Останалата част от теста изпълнявате, като нанасяте отговорите с химикал!
Имате право да ползвате речник по време на изпита!
Прочетете внимателно инструкциите за работа с теста, които са изписани на български език!
Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 12:01
1991-2018 © New Bulgarian University
0.188
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.