Оценяване по български, чужд език и компютри

Текстът се оценява по три критерия:
1. Inhalt  съдържание
Form форма

2. Ausdruck изразни средства
Wortschatz богатство на речта
Lexik  лексика

3. Grammatik  граматика
Rechtschreibung правопис


По всеки се критерий се приписват точки от 1 до 5.
5 - те точки се разпределят в скала по следния начин:

много добре 5 точки
добре                 4 точки
умее до някъде 3 точки
умее малко 2 точки
не умее                 1 точка
не умее изобщо 0 точки

Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 12:01
1991-2018 © New Bulgarian University
0.143
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.