Примерен тест "Компютърни умения"_1 ДО

Щракнете върху Test_Primer1_DO.rar, за да отворите файла.