Section Nom Description
Fichier Общообразователна извънредна сесия за ДИПЛОМАНТИ дистанционно обучение - пролетен семестър 2023/2024
Fichier Разпределение за комплексен изпит по информационни технологии на 05.02.2024 г. (присъствен изпит)
Text 1 Fichier Устен изпит по английски език, зима 2014 (стар формат)
Fichier Описание на изпитна процедура за устен изпит по английски език - Равнище В2
Fichier Описание на изпитната процедура за равнища С1 и С2
Fichier Устен изпит по немски език
Fichier Примерна графика за устен изпит по немски език
Картинка
URL Кратък курс за устен изпит по немски език В2 - работа с графики/статистики
Fichier Устен изпит по френски език
Fichier Устен изпит по испански език
Fichier Устен изпит по италиански език, лято 2013
Page Процедура за провеждане на устен изпит по чужд език
Page Скала за оценка на устен изпит по чужди езици
Page Критерии за оценяване при устен изпит по чужди езици
Section 2 Page Условия за провеждане на писмен изпит по чужд език, В2
Описание
Page Критерии за оценка на есе по английски език, В1 и В2
Page Критерии за оценка на есе по италиански език, В1 и В2
Описание
Fichier Критерии за оценка на есе по испански език, В1 и В2
Описание
Page Критерии за оценка на есе по немски език, В1 и В2
Описание
Page Критерии за оценка на есе по френски език, В1 и В2
Описание
Page Скала "Чужди езици-писмен" (примерна)
описание
Page Как да решаваме въпроси с избираем отговор?
Page Как да решаваме тестови задачи с позиции за попълване?
Section 3 Fichier Примерен тест за докторски минимум по чужд език, английски език
Section 9 Page Проверка на уменията по чужд език в НБУ
Как и за кого
Fichier Умения по чужд език В2 според Рамката
Fichier Акредитиране на чужд език в НБУ

информация

Важна информация за изпитите по български език Page Учебник по езикова култура
Page Как да решаваме въпроси с избираем отговор
Page Как да решаваме въпроси тестови задачи с позиции за попълване
Page Как да пишем добре есета?
URL Примерни материали

Линкът препраща към примерни материали за изпита.

За да можете да ги видите и използвате трябва да влезете в системата и да последвате линка за самозаписване!

Fichier Важна информация за изпита по български език за студенти от минали години ДО
Fichier Критерии за оценяване на теста по езикова култура
Fichier Критерии и скала за оценяване на аргументативен тест/есе
Fichier Важна информация за изпита по български език за студенти от минали години РО 907
Fichier Критерии за оценяване на теста по езикова култура
Fichier Критерии и скала за оценяване на аргументативен тест/есе
Fichier Важна информация за изпита по български език за студенти от минали години РО 707
Fichier Критерии за оценяване на теста по езикова култура
Fichier Критерии и скала за оценяване на аргументативен тест/есе
Fichier Критерии и скала за оценяване на резюме
Fichier Критерии и скала за оценяване на презентиране
Section 11 Fichier Първи примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 1 Office 2013
Fichier Втори примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 2 Office 2013
Fichier Трети примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии 3 Office 2013
Fichier Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии1 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Fichier Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии2 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Fichier Примерен тест за комплексен изпит по информационни технологии3 Office 2010

Примерен тест за Office 2010

Page Скала "Компютри"

От учебната 2010/2011 година в НБУ е въведено двукомпонентно оценяване на комплексния изпит. Той се състои от 2 части, като всяка се оценява поотделно.

Крайната оценка е средно аритметично от двата компонента. Оценката се закръглява в полза на студента до половин единица.

За да вземете успешно комплексния изпит, трябва да изкарате поне 26 точки за всяка част. Ако едната част е оценена със слаба оценка, крайната оценка също е слаб.

Акредитиране на сертификати по компютърни умения в НБУ

Fichier Акредитиране на компютърни умения в НБУ
Fichier Примерен тест "Компютърни умения"_1 ДО
Fichier Примерен тест "Компютърни умения"_2 ДО
Fichier Примерен тест "Компютърни умения" ДО_Office 2003 (за локалните центрове)