Теми

 • Записване

  Уважаеми студенти,

  От 07 юни до 24 септември 2021 година имате възможност да се запишете по електронен път (www.nbu.bg – е-студент) или в Студентския център за есенен семестър на 2021/2022 академична година. 

   Записаните курсове и групи можете да сменяте по електронен път до 14.10.2021 година.

   Студентите, ползващи банков кредит за заплащане на обучението си, следва да се съобразят с необходимото време за отпускане на сумата и да представят уверение в банката поне пет работни дни преди крайния срок за заплащане без % увеличение.

  Таксите за обучение можете да заплатите: 

  • в брой: в каса „Студенти“ – офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София;
  • чрез ПОС устройства – в Студентски център, корпус 1, централно фоайе и в касата на НБУ;
  • по банков път – в офисите на Банка ДСК;

   Заплащането по банков път може да направите от всеки клон на банка ДСК по банкова сметка: IBANBG12STSA93000021472085, BICSTSABGSF.

  В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

  В случай, че нямате възможност да се запишете в обичайния срок, не се колебайте да ни потърсите за съвет. Ако сте решили да прекъснете обучението си този семестър, молим да ни уведомите, за да запазим Вашето място в университета.

  Желаем Ви успешен и ползотворен семестър в НБУ!

  Координати на отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“:

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе,

  Tелефон за контакт:

  02/ 8110 170; 02/ 8110 212; 02/ 8110 253

  E-mail: student@nbu.bg

  Работно време на отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“:

  понеделник-петък: 09:30 - 17:00 ч.

 • Дипломиране

  Завършване на обучение за ОКС бакалавър или ОКС магистър става с държавен изпит за програмите с дистанционно форма на обучение, след покриване на изисквания брой кредити.

  Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

  Държавен изпит се организира два пъти в година. В края на месец Октомври и в края на месец Май. Заявления за явяване на ДИ се подават:

  - края на месец Юли началото на месец Август, за изпита през Октомври 

  - последните две седмици на месец Февруари, за изпита през Май.

  Информация за дати и място на подаване на заявленията ще бъде качена тук, около месец преди самото подаване.

 • АКАДЕМИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

  Програмен консултант/секретар-специалист

  Програмният консултант/секретар-специалист е най-добрият съветник на студентите от записването до края на обучението им в Университета.

  Mожете да се консултирате с програмния консултант /секретар специалист при:

  • формирането на учебната програма и избора на курсовете;
  • проследяването на натрупаните образователни кредити;
  • изработването на индивидуален план на обучение;
  • избора на minor-програма – втора специалност за третата и четвъртата година от обучението в бакалавърска програма;
  • явяването на приравнителен или повишителен изпит;
  • смяната на курс;
  • подготовката за дипломирането.

  За БП Управление на туризма ДО, БП Управление на бизнеса и предприемачество ДО, МП Бизнес администрация ДО, МП Мениджмънт на туристическия бизнес ДО

  Програмен консултант : гл.ас д-р Теодора Ризова

  НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110387, email: tedirizova@mail.bg

  Приемно време: Вторник 13:00 - 15:00 ч., Сряда: 09:30 - 11:30 ч., Петък: 09:30 - 11:30 ч.  


  За БП Маркетинг ДО, БП Счетоводство и контролинг ДО, БП Финанси ДО, МП Маркетинг мениджмънт ДО                    

  Секретар – специалист: Румяна Димитрова ,

  НБУ: офис 604/корпус 2, тел.: 02/8110 624, email: rndimitrova@nbu.bg  

  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30        


  За БП Екология и опазване на околната среда ДО, МП Международен алтернативен туризъм ДО, МП Екологични експертизи и контрол ДО

  Програмен консултант: доц. д-р Биляна Костова

  НБУ: офис М22/корпус 1, тел:02/8110692, email: bkostova@nbu.bg  

  Приемно време: Понеделник 11:00 - 13:00 ч., Вторник: 11:00 - 13:00 ч., Сряда: 11:00 - 13:00 ч.


  За БП Философия ДО

  Секретар – специалист: Ирена Димитрова

  НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg

  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30   


  За БП Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

  Програмен консултант: гл.ас д-р Милка Хаджикотева

  НБУ: офис 309/корпус 2, тел.: 02/8110 617, email: mhadjikoteva@nbu.bg 

  Приемно време: Вторник 13:00 - 14:30 ч., Сряда: 13:00 - 15:30 ч., Четвъртък: 14:30 - 16:30 ч.


  За БП  Англицистика (Английски език, литература и култура) ДО

  Програмен консултант: преп. Галина Величкова

  НБУ: офис 312/корпус 2, тел.: 02/8110 340, email: gvelichkova@nbu.bg 

  Приемно време: Понеделник 15:00 - 17:00 ч., Сряда: 13:00 - 15:00 ч., Четвъртък: 13:00 - 15:00 ч.


  За МП Бизнес комуникации ДО

  Програмен консултант: доц. д-р Татяна Фед

  НБУ: офис 211/корпус 2, тел.: 02/8110132,  email: tnfed@nbu.bg 

  Приемно време: 

  Вторник 14:00 - 16:00 ч., Сряда: 16:00 - 18:00 ч., Петък: 16:30 - 18:30 ч.


  За МП Управление и развитие на човешките ресурси - на български и английски език – ДО, МП Мениджмънт на организационното съвършенство ДО

  Програмен консултант : гл.ас. д-р Мария Иванова

  НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110277, email: maivanova@nbu.bg 

  Приемно време: Вторник 16:10 - 18:00 ч., Сряда: 13:50 - 16:00 ч., Четвъртък: 14:00 - 16:00 ч.


  За МП Управление на здравеопазването ДО 

  Секретар – специалист: Милена Здравкова 

  НБУ: офис 213/корпус 2, тел.: 02/8110 280, email: mzdravkova@nbu.bg 

  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30    


  За МП Културна и социална антропология ДО, МП Културен туризъм ДО

  Секретар – специалист: Наталия Вълкова

  НБУ: офис 615/корпус 2, тел.: 02/8110 615, email: nvalkova@nbu.bg

  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30    


  Декан на факултет

  Деканът оказва съдействие на студентите по всички въпроси и проблеми, свързани с обучението.

  Деканът и комисията по акредитация към факултета акредитират курсове в съответствие с предложенията на програмните съвети.

  Декан: доц. д-р Венцислав Джамбазов - корпус 2, офис 209

  телефон: 02/ 8110 578, e-mail: vdzhambazov@nbu.bg

  • АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

    

   ЦДЕО ( Център за дистанционно и електронно обучение) – НБУ корпус 2, офис 218

   Можете да се консултирате по всички административни въпроси свързани с нуждите, целите и особеностите на дистанционна форма на обучение. Можете да получите съдействие за работа с Moodle, за връзка с преподавателите, както и да получите своите учебници.

   Секретар (организатор на учебния процес) : Чавдар Балкански - корпус 2, офис 218
   телефон 02/ 8110 558, e-mail: chbalkanski@nbu.bg

   Секретар: Десислава Симеонова - корпус 2, офис 218
   телефон 02/ 8110 578, e-mail: dsimeonova@nbu.bg 

   Технически сътрудник (Moodle): Светла Цветанова - корпус 2, офис 218
   телефон: 02/ 8110 538, e-mail: scvetanova@nbu.bg

   Директор: Никол Андреева - корпус 2, офис 209
   телефон: 02/8110 379, e-mail: nandreeva@nbu.bg


   Студентски център -  НБУ корпус 1, централно фоайе

   Студентите се записват за:

   • семестъра;
   • в група за общообразователните курсове за знания и умения;
   • за общообразователни изпити за умения.

   Подават заявления:

   • до Председателя на Настоятелството на НБУ;
   • до Ректора на НБУ за прехвърляне от други висши училища или след придобита степен на висше образование;
   • до Декана на факултета за: смяна на курсове; прехвърляне в друга програма; за изготвяне на индивидуална програма или обучение по индивидуален план.

   Заверяват:

   • студентските си книжки;
   • студентските си лични карти.

    Получават:

   • уверение;
   • академична справка;
   • протокол за приравнителен изпит.

   Tелефон за контакт: 02/ 8110 170; 02/ 8110 212; 02/ 8110 253

   e-mail: student@nbu.bg

   • Учебници

    Уважаеми студенти,

    Уведомяваме Ви, че  можете да получите своите учебници всеки делничен ден от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 в офис 218/корпус 2 на НБУ, както и чрез куриерска фирма, като е необходимо да посочите: Факултетен номер, три имена на получателя, адрес и телефон.

    Заявки за получаване на учебници ще се приемат на следните имейли:

    chbalkanski@nbu.bg  - Чавдар Балкански

    scvetanova@nbu.bg  - Светла Цветанова

    dsimeonova@nbu.bg – Десислава Симеонова