Теми

 • Информация за студенти обучаващи се в програми с дистанционна форма на обучение.

 • Записване

  Уважаеми студенти,

  От 10.06.2024 година ще имате възможност да се запишете по електронен път (www.nbu.bg – е-студент) или в Студентския център за есенен семестър на академичната 2024/2025 година.  Срокът за записване и плащане без увеличение е до 20 септември 2024 година.

   Записаните курсове и групи можете да сменяте по електронен път до 13.10.2024 година.

   Студентите, ползващи банков кредит за заплащане на обучението си, следва да се съобразят с необходимото време за отпускане на сумата и да представят уверение в банката поне пет работни дни преди крайния срок за заплащане без % увеличение.

  Таксите за обучение можете да заплатите: 

  • в брой: в каса „Студенти“ – офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София;
  • чрез ПОС устройства – в Студентски център, корпус 1, централно фоайе и в касата на НБУ;
  • по банков път – в офисите на Банка ДСК;

   

   Заплащането по банков път може да направите от всеки клон на банка ДСК по банкова сметка: IBANBG12STSA93000021472085, BICSTSABGSF.

  В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

  В случай, че нямате възможност да се запишете в обичайния срок, не се колебайте да ни потърсите за съвет. Ако сте решили да прекъснете обучението си този семестър, молим да ни уведомите, за да запазим Вашето място в университета.

  Желаем Ви успешен и ползотворен семестър в НБУ!

  Координати на отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“:

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе,

  Tелефон за контакт:

   

  02/ 8110 170; 02/ 8110 212; 02/ 8110 253

  E-mail: student@nbu.bg

  Работно време на отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“:

  понеделник-петък: 09:30 - 17:00 ч.

   
   
 • ПРОГРАМНО КОНСУЛТИРАНЕ

  Програмен консултант/секретар-специалист


  Програмният консултант/секретар-специалист е най-добрият съветник на студентите от записването до края на обучението им в Университета.
  Можете да се консултирате с програмния консултант /секретар специалист при:

  ·         формирането на учебната програма и избора на курсовете;

  ·         проследяването на натрупаните образователни кредити;

  ·         изработването на индивидуален план на обучение;

  ·         избора на minor-програма – втора специалност за третата и четвъртата година от обучението в бакалавърска програма;

  ·         явяването на приравнителен или повишителен изпит;

  ·         смяната на курс;

  ·         подготовката за дипломирането.


  За бакалавърска програма: Управление на бизнеса и предприемачество ДО 
  Програмен консултант: ас. д-р Виолета Донева
  НБУ: офис 304/корпус 2, тел.: 02/8110 387, email: vdoneva@nbu.bg
  Приемно време: понеделник 11:30-13:00 ч., вторник 11:00-13:00 ч., сряда 13:00 - 17:00ч. 
  ♦♦♦♦♦
  За бакалавърски програми: Туризъм ДО, Управление на туризма ДО
  За магистърска програма: Мениджмънт на туристическия бизнес ДО
  Програмен консултант: гл.ас д-р Маргарита Мишева
  НБУ: офис 603/корпус 2, тел.: 02/8110 623, email: mmisheva@nbu.bg
  Приемно време: понеделник 15:30 – 17:30ч., вторник 15:00 – 17:00ч. сряда 09:30 – 11:30ч.
  ♦♦♦♦♦
  За бакалавърски програми: Маркетинг ДО, Счетоводство и контролинг ДО, Финанси ДО                
  Секретар – специалист:  Салиха Йълмазова
  НБУ: офис 604/корпус 2, тел.: 02/8110 624, email: syilmazova@nbu.bg
  Приемно време: вторник и четвъртък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч., петък: 10:00 - 12:30ч.       
  ♦♦♦♦♦
  За магистърска програма: Маркетинг мениджмънт ДО                    
  Секретар – специалист: Румяна Димитрова
  НБУ: офис 605/корпус 2, тел.: 02/8110 635, email: rndimitrova@nbu.bg
  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.      
  ♦♦♦♦♦
  За бакалавърска програма: Екология и опазване на околната среда ДО 
  За магистърски програми: Международен алтернативен туризъм ДО, Екологични експертизи и контрол ДО
  Програмен консултант: доц. д-р Биляна Костова
  НБУ: офис С1/07 - корпус 1, тел:02/8110 692, email: bkostova@nbu.bg  
  Приемно време:  вторник 10:00 - 13:00ч., сряда: 10:00 - 13:00ч. 
  ♦♦♦♦♦
  За бакалавърска програма: Философия ДО
  Секретар – специалист: Ирена Димитрова
  НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg
  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  
  ♦♦♦♦♦
  За бакалавърска програма: Приложни чужди езици за администрация и управление (на англ. и втори чужд ез.) ДО
  Програмен консултант: гл.ас д-р Емануела Чичова, 
  НБУ: офис 309/корпус 2, тел.: 02/8110 617, email: etchitchova@nbu.bg 
  Приемно време: понеделник 10:30 - 12:30ч., вторник 14:30 - 16:15ч., четвъртък 12:30 - 14:15ч.
  ♦♦♦♦♦
  За бакалавърска програма: Англицистика (Английски език, литература и култура) ДО
  Програмен консултант: преп. Мария Гаргова
  НБУ: офис 312/корпус 2, тел.: 02/8110 340, email: mgargova@nbu.bg
  Приемно време: сряда 09:00 - 11:00ч., петък 09:00 - 11:00ч.
  ♦♦♦♦♦
  За магистърски програми: Бизнес администрация ДО, Управление и развитие на човешките ресурси - на български и англ. език – ДО,
  Мениджмънт за организационното съвършенство ДО
  Програмен консултант: гл.ас д-р Мария Тумбева
  НБУ: офис 603/корпус 2, тел.: 02/8110 623,  email: mtumbeva@nbu.bg
  Приемно време: вторник 09:30 - 11:30ч., сряда 09:30 - 11:30ч., петък 10:00 - 12:00ч.
  ♦♦♦♦♦
  За магистърска програма: Бизнес комуникации ДО
  Програмен консултант: доц. д-р Татяна Фед
  НБУ: офис 211/корпус 2, тел.: 02/8110 132,  email: tnfed@nbu.bg 
  Приемно време: вторник 13:00 - 15:00ч., четвъртък 13:00 - 15:00ч., петък 13:00 - 15:00ч.
  ♦♦♦♦♦
  За магистърска програма: Управление на здравеопазването ДО 
  Секретар – специалист: Милена Здравкова 
  НБУ: офис 213/корпус 2, тел.: 02/8110 280, email: mzdravkova@nbu.bg 
  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.
  ♦♦♦♦♦
  За магистърски програми: Културна и социална антропология ДО, Културен туризъм ДО
  Секретар – специалист: Наталия Вълкова
  НБУ: офис 615/корпус 2, тел.: 02/8110 615, email: nvalkova@nbu.bg
  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  
  ♦♦♦♦♦
  За бакалавърска програма: История и археология ДО
  Секретар – специалист: Ирена Димитрова
  НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg
  Секретар – специалист: Салиха Йълмазова 
  НБУ: офис: 206/корпус 2, тел.: 02/8110 276, e-mail: syilmazova@nbu.bg
  Приемно време: понеделник и сряда 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч. , петък: 13:30-16:30ч.
  ♦♦♦♦♦

   

   

   

  Декан на факултет
  Деканът оказва съдействие на студентите по всички въпроси и проблеми, свързани с обучението.
  Деканът и комисията по акредитация към факултета акредитират курсове в съответствие с предложенията на програмните съвети.
   
  Декан: доц. д-р Венцислав Джамбазов - корпус 2, офис 209
  телефон: 02/ 8110 578, e-mail: 
  vdzhambazov@nbu.bg

 • АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

  ЦДЕО ( Център за дистанционно и електронно обучение) – НБУ корпус 2, офис 218

  Можете да се консултирате по всички административни въпроси свързани с нуждите, целите и особеностите на дистанционна форма на обучение. Можете да получите съдействие за работа с Moodle, за връзка с преподавателите, както и да получите своите учебници.

  Секретар: Десислава Симеонова - корпус 2, офис 218
  телефон 02/ 8110 578, e-mail: dsimeonova@nbu.bg 

  Секретар (учебен процес): Емили Балджиева - корпус 2, офис 218
  телефон 02/ 8110 558, e-mail: ebaldzhieva@nbu.bg

  Технически сътрудник (Moodle): Светла Цветанова - корпус 2, офис 218
  телефон: 02/ 8110 538, e-mail: scvetanova@nbu.bg

  Директор: Никол Андреева - корпус 2, офис 209
  телефон: 02/8110 379, e-mail: nandreeva@nbu.bg


  Студентски център -  НБУ корпус 1, централно фоайе

  Студентите се записват за:

  • семестъра;
  • в група за общообразователните курсове за знания и умения;
  • за общообразователни изпити за умения.

  Подават заявления:

  • до Председателя на Настоятелството на НБУ;
  • до Ректора на НБУ за прехвърляне от други висши училища или след придобита степен на висше образование;
  • до Декана на факултета за: смяна на курсове; прехвърляне в друга програма; за изготвяне на индивидуална програма или обучение по индивидуален план.

  Заверяват:

  • студентските си книжки;
  • студентските си лични карти.

   Получават:

  • уверение;
  • академична справка;
  • протокол за приравнителен изпит.

  Tелефон за контакт: 02/ 8110 170; 02/ 8110 212; 02/ 8110 253

  e-mail: student@nbu.bg

 • Дипломиране

  Дипломирането на студентите, обучаващи се в НБУ се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

  Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно програмната схема.

  Студентите с общ успех от курса на обучение над много добър 4.50 имат право на избор за дипломиране с дипломна теза или с държавен изпит.

  Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с държавен изпит.

   

  Държавен изпит се организира два пъти в година. В края на месец Септември и в края на месец Май. Заявления за явяване на ДИ се подават:

  - средата на месец Юли, за изпита през Септември 

  - последните две седмици на месец Февруари, за изпита през Май.

  Информация за дати и място на подаване на заявленията ще бъде качена тук, около месец преди самото подаване.

   

 • Учебници

  Уважаеми студенти,

  Уведомяваме Ви, че  можете да получите своите учебници всеки делничен ден от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 в офис 218/корпус 2 на НБУ, както и чрез куриерска фирма "Еконт", като е необходимо да посочите: Факултетен номер, три имена на получателя, адрес и телефон.

  Заявки за получаване на учебници ще се приемат на следните имейли:

  ebaldzhieva@nbu.bg - Емили Балджиева

  scvetanova@nbu.bg  - Светла Цветанова

  dsimeonova@nbu.bg – Десислава Симеонова

 • ЦДЕО @ Facebook