Дистанционно обучение

Входна анкета за проект "Подобряване на качеството на ДО на ЦДЕО на НБУ"

Входна анкета целяща да измери нагласите и очакванията на студентите

You are not eligible to take this questionnaire.
1991-2018 © New Bulgarian University
0.208
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.