Входна анкета за проект "Подобряване на качеството на ДО на ЦДЕО на НБУ"

Входна анкета целяща да измери нагласите и очакванията на студентите

Non è possibile partecipare al questionario