Aperçu des sections

 • Généralités

  МАЙНЪР-ПРОГРАМИ НА НБУ

  ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО

 • Какво представляват майнър-програмите?

  Майнър-програмите на НБУ са възможност за придобиване на втора специалност, различна от изучаваната в основната бакалавърска програма.

  Магистрите по Право и Архитектура получават отделна диплома за професионална квалификация.

  втора специалност

  • Какви майнър-програми има в НБУ?

   НБУ предлага 50 майнър програми с редовна форма на обучение и още 4 с дистанционна форма.

   Повечето от тях съвпадат като наименование с бакалавърските програми на университета, но има и различни.

   54 майнър-програми

   • Кога мога да започна майнър-програма?

    БЕЗПЛАТНА майнър-програма може да се запише след втората година на обучение в бакалавърските програми или магистърските програми Право и Архитектура.

    Условието за това е да са взети всички изпити по каталог от първите две години и успехът да е най-малко Добър 4.00.

    след втори курс

    • Има ли ограничения или изпити при записването?

     Единственото ограничение в избора на майнър-програма е тя да не съвпада по име с основната. Иначе първата и втората специалност в дипломата би била една и съща.

     За нито една от майнър-програмите няма конкурсен изпит или друга процедура по подбор. Няма лимит на студентите в която и да е майнър програма.

     няма приемни изпити и лимити

     • Къде и как да запиша майнър-програма?

      Мястото за консултации и записване на майнър-програма - втора специалност е Бакалавърски факултет - стая 124, 1 Корпус.

      В Бакалавърски факултет се попълват Заявление за безплатно записване на Майнър-програма и Карта за записване на курсовете от есенния семестър. Не е необходимо да се представя Обща справка или какъвто и да било друг документ.

      записването е в БФ

      • Какъв е срокът за записване на майнър-програма?

       Записването на майнър-програма - втора специалност е от края на лятната сесия до началото на следващата учебна година.

       Студентите, които в този период не са в НБУ, могат да изпратят в БФ свой колега, приятел или роднина. Първият семестър в майнър-програмата не може да се записва електронно.

       през лятото и есента

       • Какво представлява обучението в майнър-програмата?

        Майнър-програмата включва 3 аудиторни курса и 4 извънаудиторни форми на обучение всеки семестър в рамките на две учебни години. Общо трябва да се съберат 120 кредита.

        Тя се изучава паралелно с основната програма и е желателно да бъде завършена по същото време.

        допълнителни курсове всеки семестър

        • Могат ли да се избират курсовете в майнър-програмата?

         Вместо представените в Електронния каталог на НБУ курсове за съответния семестър, могат да се записват курсове от бакалавърската програма със същото име.

         В случай на избор на курсове и от други майнър или бакалавърски програми, съвместно с програмен консултант се изготвя индивидуална майнър-програма.

         има избор на курсовете

         • Как се подрежда графикът на занятията?

          Няма определен ден или часови пояс за майнър-програмите, така че има известен риск графикът на някои курсове да съвпадне с дисциплини от основната програма.

          Ако има съвпадения, могат да се сменят групи или курсове и от основната, и от майнър-програмата. Добре е това да става до втората седмица от началото на семестъра.

          графикът зависи от избора на курсовете

          • Влияе ли майнър-програмата на успеха и завършването?

           Оценките от майнър-програмата не се гледат при кандидатстване за стипендия, така че евентуалното наличие на ниски оценки не е проблем.

           Невзетите изпити също не са фатални и не са пречка за защита на бакалавърска теза или за явяване на държавен изпит към основната програма.

           в успеха не се смята майнър-програмата

           • Как се сменя или отказва майнър-програма?

            Смяна на майнър-програмата може да се направи до втората седмица от започването на есенния семестър. За целта се подава заявление в Бакалавърски факултет.

            При невъзможност или нежелание да се завърши майнър-програмата не е необходимо тя да се отписва. Незаписаните и невзетите курсове не пречат на дипломирането в основната програма.

            заявление за смяна в БФ

            • Какви са ползите от завършване на майнър-програма?

             Придобиване на допълнителна професионална квалификация, близка или различна от областта на основната програма, която дава конкурентно предимство на студентите от НБУ при кандидатстване за работа.

             Възможност БЕЗПЛАТНО да се изучават допълнително още интересни дисциплини, които не са включени в основната програма.

             самочувствие и удовлетвореност