МАЙНЪР-ПРОГРАМА - ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ

Форум за въпроси и отговори

Това е форум за въпроси и отговори. За да видите отговорите на другите по тези въпроси, първо трябва Вие да отговорите

(Все още няма въпроси в този форум)
1991-2018 © New Bulgarian University
0.117
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.