МАЙНЪР-ПРОГРАМА - ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ

Списък на майнър-програмите

Щракнете върху http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2014&PageShow=listprograms&Fac_ID=12&M_PHD=0&TabIndex=1, за да отворите ресурса.
1991-2018 © New Bulgarian University
0.139
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.