Модул за обучение на преподаватели за работа с платформата за електронно обучение

Теми

1991-2018 © New Bulgarian University
0.135
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.