Aperçu des sections

 • Записване

  Уважаеми студенти,

   До 25 септември 2020 година имате възможност да се запишете по електронен път (www.nbu.bg – е-студент) или в Студентския център за есенен семестър на 2020/2021 академична година. Новоприетите студенти се записват в утвърдените срокове след съответното класиране. 

   Записаните курсове и групи можете да сменяте по електронен до 14.10.2020 година.

   Студентите, ползващи банков кредит за заплащане на обучението си, следва да се съобразят с необходимото време за отпускане на сумата и да представят уверение в банката поне пет работни дни преди крайния срок за заплащане без % увеличение.

  Таксите за обучение можете да заплатите: 

  • в брой: в каса „Студенти“ – офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София;
  • чрез ПОС устройства – в Студентски център, корпус 1, централно фоайе и в касата на НБУ;
  • по банков път – в офисите на Банка ДСК;
  • в локалните центрове на НБУ в Пловдив и Варна.

   Заплащането по банков път може да направите от всеки клон на банка ДСК по банкова сметка: IBANBG12STSA93000021472085, BICSTSABGSF.

  В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

  В случай, че нямате възможност да се запишете в обичайния срок, не се колебайте да ни потърсите за съвет. Ако сте решили да прекъснете обучението си този семестър, молим да ни уведомите, за да запазим Вашето място в университета.

  Желаем Ви успешен и ползотворен семестър в НБУ!

  Координати на отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“:

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе,

  Tелефон за контакт:

  02/ 8110 170; 02/ 8110 212; 02/ 8110 253

  E-mail: student@nbu.bg

  Работно време на отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“:

  понеделник-петък: 10:00 - 17:00 ч.

 • АКАДЕМИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

  Програмен консултант/секретар-специалист

  Програмният консултант/секретар-специалист е най-добрият съветник на студентите от записването до края на обучението им в Университета.

  Mожете да се консултирате с програмния консултант /секретар специалист при:

  • формирането на учебната програма и избора на курсовете;
  • проследяването на натрупаните образователни кредити;
  • изработването на индивидуален план на обучение;
  • избора на minor-програма – втора специалност за третата и четвъртата година от обучението в бакалавърска програма;
  • явяването на приравнителен или повишителен изпит;
  • смяната на курс;
  • подготовката за дипломирането.

  За БП Управление на туризма ДО, БП Управление на бизнеса и предприемачество ДО, МП Бизнес администрация ДО, МП Мениджмънт на туристическия бизнес ДО

  Програмен консултант : гл.ас д-р Теодора Ризова

  НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110387, email: tedirizova@mail.bg  


  За БП Маркетинг ДО, БП Счетоводство и контролинг ДО, БП Финанси ДО, МП Маркетинг мениджмънт ДО                    

  Секретар – специалист: Десислава Симеонова,

  НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110 277, email: dsimeonova@nbu.bg  

  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30        


  За БП Екология и управление на околната среда ДО,  БП Науки за Земята и алтернативни енергии ДО, МП Международен алтернативен туризъм ДО, МП Екологични експертизи и контрол ДО

  Програмен консултант: доц. д-р Биляна Костова

  НБУ: офис М22/корпус 1, тел:02/8110692, email: bkostova@nbu.bg  


  За БП Философия ДО

  Секретар – специалист: Ирена Димитрова

  НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg

  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30   


  За БП Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

  Програмен консултант: гл.ас д-р Милка Хаджикотева

  НБУ: офис 309/корпус 2, тел.: 02/8110 617, email: mhadjikoteva@nbu.bg 


  За БП  Англицистика (Английски език, литература и култура) ДО

  Програмен консултант: преп. Галина Велчева

  НБУ: офис 312/корпус 2, тел.: 02/8110 340, email: gvelichkova@nbu.bg 


  За МП Бизнес комуникации ДО

  Програмен консултант: доц. д-р Татяна Фед

  НБУ: офис 211/корпус 2, тел.: 02/8110132,  email: tnfed@nbu.bg 


  За МП Управление и развитие на човешките ресурси - на български и английски език – ДО, МП Мениджмънт на организационното съвършенство ДО 

  Програмен консултант : гл.ас. д-р Мария Иванова

  НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110277, email: maivanova@nbu.bg 

  Програмен консултант: ас. Мария Тумбева

  НБУ: офис 603/корпус 2, тел.: 02/8110603, email: mtumbeva@nbu.bg 


  За МП Управление на здравеопазването ДО 

  Програмен консултант: гл.ас д-р Полина Михова

  НБУ: офис 213/корпус 2, тел.: 02/8110 280, email: pmihova@nbu.bg 


  За МП Културна и социална антропология ДО 

  Секретар – специалист: Мария Кънчева

  НБУ: офис 613/корпус 2, тел.: 02/8110 613, email: mkancheva@nbu.bg

  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30    


  Декан на факултет

  Деканът оказва съдействие на студентите по всички въпроси и проблеми, свързани с обучението.

  Деканът и комисията по акредитация към факултета акредитират курсове в съответствие с предложенията на програмните съвети.

  Декан: доц. д-р Венцислав Джамбазов - корпус 2, офис 209

  телефон: 02/ 8110 578, e-mail: vdzhambazov@nbu.bg

  • АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

    

   ЦДЕО ( Център за дистанционно и електронно обучение) – НБУ корпус 2, офис 218

   Можете да се консултирате по всички административни въпроси свързани с нуждите, целите и особеностите на дистанционна форма на обучение. Можете да получите съдействие за работа с Moodle, за връзка с преподавателите, както и да получите своите учебници.

   Директор: Никол Андреева - корпус 2, офис 209
   телефон: 02/8110 379, e-mail: nandreeva@nbu.bg

   Секретар: Чавдар Балкански - корпус 2, офис 218
   телефон 02/ 8110 558, e-mail: chbalkanski@nbu.bg

   Секретар: Десислава Симеонова - корпус 2, офис 218
   телефон 02/ 8110 578, e-mail: dsimeonova@nbu.bg 

   Технически сътрудник (Moodle): Светла Цветанова - корпус 2, офис 218
   телефон: 02/ 8110 538, e-mail: scvetanova@nbu.bg


   Студентски център -  НБУ корпус 1, централно фоайе

   Студентите се записват за:

   • семестъра;
   • в група за общообразователните курсове за знания и умения;
   • за общообразователни изпити за умения.

   Подават заявления:

   • до Председателя на Настоятелството на НБУ;
   • до Ректора на НБУ за прехвърляне от други висши училища или след придобита степен на висше образование;
   • до Декана на факултета за: смяна на курсове; прехвърляне в друга програма; за изготвяне на индивидуална програма или обучение по индивидуален план.

   Заверяват:

   • студентските си книжки;
   • студентските си лични карти.

    Получават:

   • уверение;
   • академична справка;
   • протокол за приравнителен изпит.

   Tелефон за контакт: 02/ 8110 170; 02/ 8110 212; 02/ 8110 253

   e-mail: student@nbu.bg


   Студентите извън София могат да ползват услугите на най-близкия Локален център на НБУ - в Пловдив и Варна

    

    

   • Дипломиране

    Колеги-студенти,

    тези от вас, които са семестриално завършили от БП "Управление на бизнеса и предприемачество" ДО, БП "Бизнес администрация" ДО, БП "Финанси" ДО, БП "Счетоводство и одит" ДО,БП "Счетоводство и контролинг" ДО, БП "Туризъм" ДО, БП "Управление на туризма" ДО, БП " Маркетинг" ДО,  

    МП "Бизнес администрация" ДО, МП "Маркетинг мениджмънт" ДО, МП "Управление в туризма" ДО МП "Мениджмънт на туристическия бизнес" ДО и  имат необходимия брой кредити могат да подават заявления за допускане до държавен изпит всеки делничен ден от 27.07.2020 г. до 07.08.2020 г. включително. 

    • в НБУ - София - офис 207 – 2 корпус от 10.00ч. до 12.30ч. – 13.30ч. до 17.00ч.
    • в офисите на локалните центрове

    • Section 5

     • Section 10