Aperçu des sections

 • Информация за студенти обучаващи се в програми с дистанционна форма на обучение.

 • Записване

  Уважаеми студенти,

  От 02.01.2023 година имате възможност да се запишете по електронен път (www.nbu.bg – е-студент) или в Студентския център за пролетен семестър на академичната 2022/2023 година.  Срокът за записване и плащане без увеличение е до 17 февруари 2023 г.

   Записаните курсове и групи можете да сменяте по електронен път до 05.03.2023 година.

   Студентите, ползващи банков кредит за заплащане на обучението си, следва да се съобразят с необходимото време за отпускане на сумата и да представят уверение в банката поне пет работни дни преди крайния срок за заплащане без % увеличение.

  Таксите за обучение можете да заплатите: 

  • в брой: в каса „Студенти“ – офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София;
  • чрез ПОС устройства – в Студентски център, корпус 1, централно фоайе и в касата на НБУ;
  • по банков път – в офисите на Банка ДСК;

   Заплащането по банков път може да направите от всеки клон на банка ДСК по банкова сметка: IBANBG12STSA93000021472085, BICSTSABGSF.

  В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

  В случай, че нямате възможност да се запишете в обичайния срок, не се колебайте да ни потърсите за съвет. Ако сте решили да прекъснете обучението си този семестър, молим да ни уведомите, за да запазим Вашето място в университета.

  Желаем Ви успешен и ползотворен семестър в НБУ!

  Координати на отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“:

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе,

  Tелефон за контакт:

  02/ 8110 170; 02/ 8110 212; 02/ 8110 253

  E-mail: student@nbu.bg

  Работно време на отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“:

  понеделник-петък: 09:30 - 17:00 ч.

 • Консултации

  Графици за КОНСУЛТАЦИИ на дистанционни програми, пролетен семестър на учебната 2022-2023г. (25.02.2023г. - 14.05.2023г.)

 • ПРОГРАМНО КОНСУЛТИРАНЕ

  Програмен консултант/секретар-специалист

  Програмният консултант/секретар-специалист е най-добрият съветник на студентите от записването до края на обучението им в Университета.

  Mожете да се консултирате с програмния консултант /секретар специалист при:

  • формирането на учебната програма и избора на курсовете;
  • проследяването на натрупаните образователни кредити;
  • изработването на индивидуален план на обучение;
  • избора на minor-програма – втора специалност за третата и четвъртата година от обучението в бакалавърска програма;
  • явяването на приравнителен или повишителен изпит;
  • смяната на курс;
  • подготовката за дипломирането.

  За бакалавърски програми - Управление на туризма ДО, Управление на бизнеса и предприемачество ДО
  За магистърски програми - Бизнес администрация ДО, Мениджмънт на туристическия бизнес ДО
  Програмен консултант : доц. д-р Теодора Ризова
  НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110 387, email: trizova@nbu.bg
  Приемно време: 
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За бакалавърски програми - Маркетинг ДО, Счетоводство и контролинг ДО, Финанси ДО
  За магистърска програма - Маркетинг мениджмънт ДО                    
  Секретар – специалист: Румяна Димитрова ,
  НБУ: офис 604/корпус 2, тел.: 02/8110 624, email: rndimitrova@nbu.bg  
  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.       
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За бакалавърска програма - Екология и опазване на околната среда ДО 
  За магистърски програми - Международен алтернативен туризъм ДО, Екологични експертизи и контрол ДО
  Програмен консултант: доц. д-р Биляна Костова
  НБУ: офис С1/07 - корпус 1, тел:02/8110 692, email: bkostova@nbu.bg  
  Приемно време: Вторник: 10:00 - 13:00ч., Сряда: 10:00 - 13:00ч.
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За бакалавърска програма - Философия ДО
  Секретар – специалист: Ирена Димитрова
  НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg
  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За бакалавърска програма - Приложни чужди езици за администрация и управление (на англ. и втори чужд ез.) ДО
  Програмен консултант: гл.ас д-р Емануела Чичова, 
  НБУ: офис 309/корпус 2, тел.: 02/8110 617, email: etchitchova@nbu.bg 
  Приемно време: Понеделник: 14:30 - 16:30ч., Вторник:13:00 - 15:00ч., Сряда: 09:00 - 11:00ч.
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За бакалавърска програма - Англицистика (Английски език, литература и култура) ДО
  Програмен консултант: преп. Мария Гаргова
  НБУ: офис 312/корпус 2, тел.: 02/8110 340, email: mgargova@nbu.bg
  Приемно време: Понеделник: 12:30 - 14:30ч., Сряда:13:00 - 15:00ч., Петък: 13:00 - 15:00ч.
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За магистърска програма - Бизнес комуникации ДО
  Програмен консултант: доц. д-р Татяна Фед
  НБУ: офис 211/корпус 2, тел.: 02/8110 132,  email: tnfed@nbu.bg 
  Приемно време: Вторник: 13:00 - 15:00ч., Четвъртък: 11:15 - 13:15ч., Петък: 14:30 - 16:30ч.
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За магистърски програми - Управление и развитие на човешките ресурси - на български и англ. език – ДО,
                                                Мениджмънт на организационното съвършенство ДО
  Програмен консултант : доц. д-р Мария Иванова
  НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110 277, email: maivanova@nbu.bg 
  Приемно време: 
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За магистърска програма - Управление на здравеопазването ДО 
  Секретар – специалист: Милена Здравкова 
  НБУ: офис 213/корпус 2, тел.: 02/8110 280, email: mzdravkova@nbu.bg 
  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.
  ________________________________________________________________________________________________________________________
  За магистърски програми - Културна и социална антропология ДО, Културен туризъм ДО
  Секретар – специалист: Наталия Вълкова
  НБУ: офис 615/корпус 2, тел.: 02/8110 615, email: nvalkova@nbu.bg
  Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  
  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Декан на факултет
  Деканът оказва съдействие на студентите по всички въпроси и проблеми, свързани с обучението.
  Деканът и комисията по акредитация към факултета акредитират курсове в съответствие с предложенията на програмните съвети.

  Декан: доц. д-р Венцислав Джамбазов - корпус 2, офис 209
  телефон: 02/ 8110 578, e-mail: vdzhambazov@nbu.bg

 • АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

  ЦДЕО ( Център за дистанционно и електронно обучение) – НБУ корпус 2, офис 218

  Можете да се консултирате по всички административни въпроси свързани с нуждите, целите и особеностите на дистанционна форма на обучение. Можете да получите съдействие за работа с Moodle, за връзка с преподавателите, както и да получите своите учебници.

  Секретар: Десислава Симеонова - корпус 2, офис 218
  телефон 02/ 8110 578, e-mail: dsimeonova@nbu.bg 

  Секретар (учебен процес): Радослав Кирилов - корпус 2, офис 218
  телефон 02/ 8110 558, e-mail: rkirilov@nbu.bg

  Технически сътрудник (Moodle): Светла Цветанова - корпус 2, офис 218
  телефон: 02/ 8110 538, e-mail: scvetanova@nbu.bg

  Директор: Никол Андреева - корпус 2, офис 209
  телефон: 02/8110 379, e-mail: nandreeva@nbu.bg


  Студентски център -  НБУ корпус 1, централно фоайе

  Студентите се записват за:

  • семестъра;
  • в група за общообразователните курсове за знания и умения;
  • за общообразователни изпити за умения.

  Подават заявления:

  • до Председателя на Настоятелството на НБУ;
  • до Ректора на НБУ за прехвърляне от други висши училища или след придобита степен на висше образование;
  • до Декана на факултета за: смяна на курсове; прехвърляне в друга програма; за изготвяне на индивидуална програма или обучение по индивидуален план.

  Заверяват:

  • студентските си книжки;
  • студентските си лични карти.

   Получават:

  • уверение;
  • академична справка;
  • протокол за приравнителен изпит.

  Tелефон за контакт: 02/ 8110 170; 02/ 8110 212; 02/ 8110 253

  e-mail: student@nbu.bg

 • Учебници

  Уважаеми студенти,

  Уведомяваме Ви, че  можете да получите своите учебници всеки делничен ден от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 в офис 218/корпус 2 на НБУ, както и чрез куриерска фирма "Еконт", като е необходимо да посочите: Факултетен номер, три имена на получателя, адрес и телефон.

  Заявки за получаване на учебници ще се приемат на следните имейли:

  rkirilov@nbu.bg - Радослав Кирилов

  scvetanova@nbu.bg  - Светла Цветанова

  dsimeonova@nbu.bg – Десислава Симеонова

 • Дипломиране

  Дипломирането на студентите, обучаващи се в НБУ се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

  Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно програмната схема.

  Студентите с общ успех от курса на обучение над много добър 4.50 имат право на избор за дипломиране с дипломна теза или с държавен изпит.

  Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с държавен изпит.

  Държавен изпит се организира два пъти в година. В края на месец Октомври и в края на месец Май. Заявления за явяване на ДИ се подават:

  - края на месец Юли началото на месец Август, за изпита през Октомври 

  - последните две седмици на месец Февруари, за изпита през Май.

  Информация за дати и място на подаване на заявленията ще бъде качена тук, около месец преди самото подаване.

 • ЦДЕО @ Facebook