Актуални Линкове и Информация

Актуални Линкове и Информация

от Дончо Дончев -
Number of replies: 2

Здравейте,
Моля за съдействие, с информация или коригиране по сайта, следните липси/проблеми се забелязват -
1. График на занятията и списък с лекциите по предметите

2. Няма възможност за изпращане на съобщение или разговор към преподавател и състуденти

3. Няма линкове за Онлайн стаи за дистанционно обучение с текущите параметри име, парола, ден, час (за да присъстваме ние студентите отдалечено)

4. Информация с актуалните линкове за материалите по учебните предмети, сортирани по предмет, съществуващите линкове отварят страници на вече приключили тестове или стари Теми, които не се отварят. стари материали и отговори по теми, които са хаотично разпределени.

Благодаря,
Поздрави,

Д. Дончев

In reply to Дончо Дончев

Re: Актуални Линкове и Информация

от Радослав Кирилов -
Здравейте,

1. Графикът за консултациите (дати на провеждане, час и място) се качва на страница "Дистанционно обучение" 2 седмици преди началото на всеки семестър.

2. Всички студенти имат възможност да изпращат съобщения и да комуникират с колеги, както и с преподавателите.

3. Линковете за всяка Виртуална класна стая се настройват в текущата седмица, когато има консултация по график.

4. Преди началото на всеки семестър преподавателите актуализират курсовете с  линкове за всички материали. Ако забележите някакви проблеми в курсовете с матералите моля да се обърнете към администрацията на факултета за дистанционно, електронно и надграждащо обучение. Нашите координати можете да откриете тук - https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=12509 и тук - https://nbu.bg/bg/fakulteti/fakultet-za-distancionno-elektronno-i-nadgrazhdashto-obuchenie/administraciq
In reply to Дончо Дончев

Re: Актуални Линкове и Информация

от Никол Андреева -
Здравейте,
Вие не сте студент дистанционно обучение към Факултета за дистанционно електронно и надграждащо обучение, затова описаната информация от Чавдар Балкански, не важи за Вас.
Всички тези ваши въпроси е нужно да зададете на колегите от Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО) към НБУ и по конкретно към Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: uppo@nbu.bg
Директор на ЦЧЕМ: Емилия Трифонова
E-mail: etrifonova@nbu.bg
https://cpo.nbu.bg/bg/za-nas