ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМА ХЕСП

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМА ХЕСП

от admin admin -
Number of replies: 0
Стипендиите покриват 80% от годишната такса за обучение

На вниманието на студентите от ІV курс, випуск 2006, обучаващи се в бакалавърските програми на департаментите: Антропология, Археология, История, История на културата, Когнитивна наука и психология, Масови комуникации, Нова българистика, Политически науки, Средиземноморски и Източни изследвания, Философия и социология, Чужди езици и литератури, Център по публична администрация.

Условия за отпускане на стипендиите:
* успех от изминалата учебна година, не по-нисък от   мн. добър 5,00
* месечен доход на член от семейството под три минимални работни заплати за страната за последните шест месеца

Срок за кандидатстване: 1 октомври - 30 октомври 2009 г.

За повече информация: Корпус 1 - офис 219, Милена Франова - секретар “Стипендии”, е-mail: mfranova@nbu.bg, тел. 8110 219