ЦЕРЕМОНИЯ ПО УДОСТОЯВАНЕ В ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА НБУ НА АКАД. АНТОНИО ФЕРНАНДЕС ДЕ БУХАН

ЦЕРЕМОНИЯ ПО УДОСТОЯВАНЕ В ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА НБУ НА АКАД. АНТОНИО ФЕРНАНДЕС ДЕ БУХАН

от admin admin -
Number of replies: 0

ЦЕРЕМОНИЯ ПО УДОСТОЯВАНЕ В ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА НБУ НА АКАД. АНТОНИО ФЕРНАНДЕС ДЕ БУХАН 

 

Галерия УниАрт
06.11.2018 12:00


Организатори:
департамент „Право“
проф. Малина Новкиришка, д. н.

Академично слово на тема:
„Аctio popularis в римското право като гаранция за правата на гражданите и нейната проекция в съвременното право“

Водещ:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Участници:
преподаватели и студенти от МП  „Право“ и гости

С това събитие се отбелязва 70-годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.

Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес (Antonio Fernández de Buján y Fernández) e роден в Lugo през 1953 г. Той е един от най-видните съвремени испански юристи, ръководител на Катедрата по Римско право в Автономния университет на Мадрид ( Universidad Autónoma de Madrid- UAM) от 1983 и основоположник на голяма школа от преподаватели и изследователи в областта на римското право и римско-правната традиция в съвременното право.

Научната, преподавателската и обществената му дейност е посветена както на проблемите на римското административно и финансово право, така и на съвременните проблеми на публичното право и по-специално на доброволната юрисдикция, арбитража, фискалната администрация, защитата на лицата в неравностойно социално положение и пр.