• и да не Ви изглежда, че което се случва в Иран или Русия е далечно и невъзможно