От 9-ти до 13-ти август ще се проведе техническа профилактика на Мудъл НБУ.
През този период системата няма да бъде достъпна.

  Новини

  ВЪПРОСНИК

  by admin admin -

  Уважаеми студенти, голяма част от вас прекараха последната една година не в лекционната зала, а пред монитора вкъщи. Без съмнение това силно се отразява на качеството на вашето образование. Пандемията нанесе и голям удар върху всички производствени сектори. Знаете ли, че множество от предприятията преустановиха работата си не само заради ограничителните мерки, но и заради липсата на квалифицирани кадри. Проблем, който освен че се отразява негативно на индустриалната икономика в България, се отразява негативно на цялостната икономика на нашата страна. Навярно голяма част от вас са запознати с тези процеси и знаят, че това оказва влияние на всеки един от нас, било то пряко или косвено. Искаме да разберем ВАШЕТО мнение в най-чистата му форма, какво ви мотивира, как мислите и разсъждавате? Чувствате ли се подготвени за сблъсъка с тежката ситуация на пазара на труда. Благодарим на всички, че отделяте от личното си време за попълването на тази анкета и за това, че сте будни и изразявате своята позиция.Въпросникът е изцяло анонимен и няма да бъдат събирани лични данни. Журналист Елена Кирчева

  НБУ в Загреб

  by admin admin -

  Студенти на НБУ станаха част от семейството на световното анимационно кино. 

  Каним ви на семинар за споделяне на резултатите от проекта “Посещение и участие в Анимафест Загреб 2021” на 29.06.2021 (вторник) от 17:00ч. в Аулата на НБУ, корпус 1.

  Всеки от участниците е подготвил презентация и ще имате възможност да съ-преживеете впечатленията на студентите и преподавателите от посещението на Анимафест Загреб. Ще проведем дискусия за ползите, които подобно посещение дава, като контакти, бъдещи партньорства и личен творческият стимул. Колеги от цял свят се запознаха подробно и с университета и базата УПИЗ “РТЦ - Лаборатория по анимационно кино” към НБУ чрез промоционалните материали създадени специално за посещението. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

   
   

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

  by admin admin -

  „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В НБУ“

  3 юни 2021 г. 10.00 Ч.

  Корпус 1, Аула

  Конференцията цели да обсъди актуалното състояние на научната дейност в НБУ и да начертае перспективи за развитието на НБУ като изследователски университет, който създава значими научни изследвания и приноси за развитието на важни обществени сфери. Ще бъде представен контекстът на развитието на научноизследователската дейност в България: нормативни документи, определящи научната дейност във висшите училища, както и изисквания от „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания". Ще бъде разгледана издателската дейност на департаментите и работата на екипи по осигуряване на статут на рецензирано и реферирано издание на научни издания в НБУ.

  Конференцията ще се излъчва в Мудъл на живо! От линка трябва да се самозапишете в курса, за да имате достъп до ВКС

   

  Older topics...