Устен изпит по френски език

Щракнете върху FR_S2013.doc, за да отворите файла.