Ако не сте студент в "Гражданска и корпоративна сигурност", попълнете формата, за да се запишете при този тютор.

Click https://goo.gl/forms/lJXb42GI0wCTkxR13 link to open resource.