Ако не сте студент в "Реклама" или "Визуални изкуства", попълнете формата, за да се запишете при този тютор.

Cliquer le lien https://goo.gl/forms/lJXb42GI0wCTkxR13 pour ouvrir la ressource.