Примерна графика за устен изпит по немски език

Картинка
Щракнете върху primerna_grafina_usten_deu_B2.jpg, за да отворите файла.