Устен изпит по немски език

Щракнете върху DEU_S20123.doc, за да отворите файла.