Кратък курс за устен изпит по немски език В2 - работа с графики/статистики

Щракнете върху http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=12327, за да отворите ресурса.