Семиотика на графичната IT изразност

Уважаеми колеги, приятели, съмишленици, моля да се включите в изследването, което провеждам, за интерфейсите като знакова система - в графичния потребителски интерфейс и в Интернет.

гл. ас. д-р Румяна Стефанова

The questionnaire was closed on Monday, 31 December 2012, 10:35 AM. Thanks.