АНКЕТА - ЗАВЪРШИЛИ

С тази анкета целим да разберем как образованието в НБУ ви помага в професионалната реализация. Анкетата е анонимна и резултатите ще се използват само за целта на изследването.

Молим да отделите две-три минутки за попълването й.

Предварително ви благодарим.

You are not eligible to take this questionnaire.