АНКЕТА - КУРС И ПРЕПОДАВАТЕЛ

Уважаеми студенти,

В тази анкета са предложени различни мнения за курса, който посещавате, и за преподавателя, който го води. Моля, отбележете степента на вашето съгласие или несъгласие с всяко едно от тези мнения по посочената скала.

Анкетата е анонимна.

You are not eligible to take this questionnaire.