Семиотика на графичната IT изразност - гл. ас. д-р Румяна Стефанова

Уважаеми колеги, приятели, съмишленици, моля да се включите в изследването, което провеждам, за интерфейсите като знакова система - в графичния потребителски интерфейс и в Интернет.

гл. ас. д-р Румяна Стефанова

You are not eligible to take this questionnaire.