АНКЕТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОГРАМА

Уважаеми студенти ,

В тази анкета са предложени различни твърдения за програмата, в която се обучавате. Запълнете плътно овалите с цифрата, която най-точно отразява Вашето съгласие или несъгласие с тези твърдения по предложената скала.

You are not eligible to take this questionnaire.