Your 249 response(s)

АНКЕТА - ЗАВЪРШИЛИ

С тази анкета целим да разберем как образованието в НБУ ви помага в професионалната реализация. Анкетата е анонимна и резултатите ще се използват само за целта на изследването.

Молим да отделите две-три минутки за попълването й.

Предварително ви благодарим.

1

През коя година завършихте НБУ?
Response Average Общо
1998  0% 1
1999  0% 1
2003  1% 2
2004  3% 7
2005  4% 9
2006  5% 12
2007  6% 14
2008  11% 28
2009  22% 54
2010  35% 86
2011  13% 31
Total responses to question  100% 248/249

2

Коя(и) програма(и) завършихте и с каква степен - квалификационна, бакалавърска, магистърска или докторска?
Respondent Response
Графично и пространствено проектиране(магистър)
бакалавърска и магистърска
бакалавърска
Европейска интеграция - магистър
Финанси-бакалавър
Компютърни Технологии в Сигурността и Отбраната
Международен бизнес, Магистър
психология
бакалавър КСТ - графичен дизайн, мултимедийни технологии и компютърна анимация
Магистърска програма - Право
Право - магистър
Икономика-Бизнес Администрация Бакалавър-дистанционно
Stopansko upravlenie
телекомуникации
Администрации и управление, бакалавър
Магистърска програма "Управление на масовите комуникации"
бакалавър - Психология, магистър - Управление и развитие на ЧР
Реклама и стилове на живот - магистърска
магистър Финанси
Иконномика До - бакалавър
право
Германистика, бакалаварска степен
Psychology - не съм се дипломирала за бакалавър
:Масови комуникации. Магистърска степен
moden dizain-magistar
Бизнес Администрация Магистър, дистанционно обучение.
магистърска
Магистър - Европейска интеграция
Политически науки на фр. език - Бакалавър
Компютърни системи в сигурността и отбраната - Магистър
Икономика - ДО (модул 'Бизнес Администрация'); степен бакалавър
Телекомуникации -бакалавър, в момента завършвам Телекомуникации магистратура
Визуални изкуства - реклама - бакалавър.
МП Масови комуникации.
Психология - Бакалавър
право-магистър
бакалавърска програма "Психология"
Право - Магистръска степен
Бизнесадминистрация, Магистър
Публична администрация - магистърска степен
програма "Антропология"- бакалавър
Телекомуникации магистър
Управление в СМК - Магистърска
Гражданска и корпоративна сигурност- бакалавър
магистърска програма "Бизнес администрация" - ДО
бизнес администрация - бакалавър
магистърска
Международни отношения - Бакалавър, Дипломация и МО - Магистър, Банков Мениджмънт - Магистър
Магистърска програма по "Управление на туризма"
Магистър - Бизнесадминистрация
Бакалавър по Икономика - Бизнес Администрация
Magistyr (KTSO)
Business Administration (Bachelor)
Бизнес администрация- Магистър
2004 бакалавърска Публична администрация 2006 магистърска Публична администрация 2009 магистърска Информатика
Бакалавър Масови комуникации
Bakalavur, turizum
Телекомуникации(електронни комуникации) - магистър
БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ И МАРКЕТИНГ БАКАЛАВЪР
Графично и пространствено проектиране; Степен Магистър
бакалавърска- "Икономика", профил " Туризъм", магистърска - " Реклама и стилове на живот"
социология, бакалавър
ПРОГРАМА “Софтуерни Технологии в Интернет” МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ
магистърска
професионален Бакалавър по "Мода и Текстил"
Informatika - бакалавърска
магистър по екология и екотоксикология
Политика и масови комуникации (на фр.език) - бакалавър Политически мениджмънт и публични политики - магистър
Право; Магистър;
Бакалавър, Бизнес администрация - Мениджмънт
Науки за земята - докторска степен
Екология и опазване на околната среда - бакалавърска
Магистърска програма "Национална и международна сигурност"
Mag
Икономика-ДО, специалност "Мениджмънт и предприемачество", бакалавър
Бакалавър Администрация и управление
БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Магистър по Бизнес Администрация
моден дизайн -магистър
Магистратура - Финансов контрол
бакалавър "Екология и опазване на околната среда" Магистър "Международен алтернативен туризъм"
Компютърни Медийни Технологии - бакалавър
Дистанционна форма Бизнес администрация - Магистър
2004 - Бакалавър "Финанси" 2005 - Магистърска степен - Международен бизнес, Специализация "Международна Търговия"
4-та година, Икономика ДО, модул "Бизнес администрация", специализация "Маркетинг". Тази година завършвам.
Масови комуникации - Връзки с обществеността; Бакалавърска степен
Архитектура-магистър
Философия-още незавършена
Право
Бакалавърска степен - Бизнесадминистрация 2009г. Магистърска степен - Финансов контрол 2010г.
bakalavur Reklama i Marketing
Публична администрация
Бакалавър "Финанси",Магистър "Банков Мениджмънт"
Масови комуникации, специалност Връзки с обществеността, бакалавър
2009 година завърших бакалавърската си степен в НБУ - "Масови комуникации" - Връзки с обществеността и майнър "Международни отношения" към департамент "Политически науки" 2011 година ми предстои да завърша магистърската си степен в НБУ - "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността"
Бакалавър - Информатика
Икономика - Бизнесадминистрация - Мениджмънт и предприемачество - ДО
Международен алтернативен туризъм - магистърска степен.
мевдународен бизнес, магистър
Международни отношения - бакалвър
и бакалавърска и магистърска програми "Телекомуникации"
Изкуствознание - бакалавър
бакалавър Психология (2005) Магистър Клинична психология-психоаналитична перспектива (2009)
Софтуерни технологии в Интернет - магистър
Бакалавър по Европеистика.
ПР -магистър
магистърска
История, Магистър
Урлавление на масовите комуникации - магистър
Телекомуникации - магистър Управление на проекти (продължаващо обучение) - магистърски курс
Икономика ДО, степен бакалавър
КСТ в медицината, бакалавърска
В НБУ се дипломирах по специалностите: 1. Бакалавърска програма "Психология"; 2. Магистърска програма "Управление и развитие на Човешките ресурси". В момента се обучавам в Магистърска програма "Бизнес администрация" /ДО/ - 2 семестър.
Бизнес администреция - ДО магистърска програма
Управление на туризма, Магистърска степен
Upravlenie na turizma - magistarska programa a prez 2008 zavar6ih Ikonomika-modul Turizam pak v NBU bakalavar
Kino i tv
Счетоводство и одит - магистратура
Бакалавър - Бизнес администрация, магистър - Счетоводство и одитинг
Магъстър - Американистика и Британистика. Сравнителни излседвания
Управление в туризма, Бакалавър
2008 година завърших бакалавърска програма " Екология и опазване на околната среда ". В момента съм последен семестър от магистратурата си - програма " Бизнес администрация ".
Бизнес администрация, Магистър
Магистарска - Бизнесадминистрация
Бакалаър, American & British studies
мо - бакалаър
мо - бакалаър
мо - бакалаър
мо - бакалаър
Туризъм - бакалавърска степен
бакалавърска, компютърни системи и технологии
продължаващо обучение - магистър
Театър- магистър
информатика бакалавърска
информатика бакалавърска
Магистърска степен " Интериорен дизайн "
бакалавърска
ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавър-Бизнес Администрация-ДО
Телекомуникации магистър
Финанси - бакалавърска степен
магистърска
Политически науки- Европеистика
Семестриално само съм завършил.Изпитите по език и компютри 90% от учащите не са успели да ги вземат.
Анимационно кино - Бакалавър. Право-Магистър.
Икономика на Туризма - Бакалавър
Връзки с обществеността - Бакалавър Реклама и стилове на живот - Магистър
Бакалавърска - Компютърни системи и технологии в медицината Магистърска - Компютърни технологии в биомедицината Докторска - Компютърни системи и технологии в медицината
Теоретична информатика - докторска степен.
магистърска степен - управление на туризма
История на културата -бакалавър
Графичен Дизайн - бакалавър
международен бизнес, магистърска
Бакалавър Театрално и филмово изкуство
Телекомуникаии - Бакалавър
Бизнес Администрация, Магистър
Бизнес администрация - бакалавър и Счетоводство и одитинг - магистратура
Здравен мениджмънт- бакалавър
екология, бакалавър
Магистър - Софтуерни технологии в Интернет
Магистърска програма "Финанси", преди това бакалавърска програма "Финанси"
Магистърска програма по Международен алтернативен туризъм
Бакалавърска програма "Икономика", Магистърска програма "Масови комуникации "
Туризъм Бакалавър
Бакалавър "ПР" и магистър "Режисура"
програма театър, сценография, бакалавър
Бакалавър по Международни отношения
Европейска магистърска програма по превод
Софтуерни технологии в Интернет - Магистър
Английска филология- бакалавър, Международен Алтернативен Туризъм- магистър.
КМТ-бакалавар
Управление на масовите комуникаций и връзки с обществеността - магистърска степен
Бизнесадминистрация бакалавър
Бизнес администрация - бакалавър
Право, магистърска степен
МП "Психология на развитието"
Политически науки на френски език- Бакалавърска степен Управление и Развитие на ЧР- Магистърска степен
магистър публична администрация
Психология - випуск 2004, бакалавър
Визуални изкуства - бакалавър
Пространствен дизайн- Магистър
Софтуерни технологии в интернет магистър
"Международни отношения" - бакалавърска степен
магистърска степен Счетоводство и одитинг
бакалавър "Психология"
Бакалавърска
бакалавърска
бакалавърска
Master- Upravlenie na Turizma
" Здравен мениджмънт " - магистратура
Бизнес администрация - бакалавър
Административни практики, Публична администрация,
клинична социална работа - магистърска степен
Магистър "Счетоводство и одитинг"
Англицистика (бакалавър) Американистика и британистика - сравнителни изследвания (магистър)
специалност бизнес администрация, специализация мениджмънт и предприемачество, професионална квалификация икономист ; бакалавърска
Политически науки на френски език, степен бакалавър
Програма Масови комуникации, Бакалавър
Кино и Тв - режисура
Телекомуникации - бакалавър
Магистърска програма "Финансов контрол"
Визуални изкуства - фотография
Психология - Бакалавър
Финанси, Бакалавър
Обществени комуникации - магистърска
Програма "Психология" към Бакалавърски факултет
Здравна политика и здравен мениджмънт
Национална и Международна сигурност - Вътрешна Сигурност - Магистър
Програма "Финанси" към департамент "Икономика и Бизнес администрация" - бакалавър
През 2007 г. бакалавърска програма "Туризъм" През 2011 г. магистърска програма "Връзки с общестнетостта "
Публична администрация за държавни служители - магистър!
Информатикиа - бакалавър Софтуерни технологий в Интернет - магистър
Магистърска програма "Международен алтернативен туризъм"
Визуални изкуства, Графичен дизайн - бакалавър
Информатика, бакалавър
информатика - бакалавър, софтуерни технологии в интернет - магистър
магистърска - europe integration
Магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността"
Телекомуникации, магистър
Бакалавър Масови комуникации
Анимационна Режисура, магистърска степен
Политически науки- бакалавър, Разработване и управление на проекти- ЦПО
магистър Илюстриране и Графични Технологии
Бакалавър по Психология
МФ Финанси
Неоелинистика- бакалавър
Бизнес администрация, магистърска степен
Визуални изкуства - кино и тв. режисура (бакалавър)
Регламенти и стандарти в медицината Магистърска степен
магистърска, публична администрация
Мрежови Технологии на английски език, бакалавър
Графичен дизайн - Бакалавър
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - БАКАЛАВЪР
pc multimedia and animation
Дипломация в сигурността и отбраната - магистър
Бакалавър по политически науки на френски езим и международни отношения
Бакалавър "Реклама" Магистър "Реклама и стилове на живот"
Телекомуникации - магистърска програма
Бизнес Администрация - магистър
Бакалавър Реклама
Антропология / Бакалавър
Бакалавърска, "Финанси"
Социология и социална антропология- бакалавър
Total responses to question 243/249

3

Работите ли в момента?
Response Average Общо
Да  86% 205
Не  14% 33
Total responses to question  96% 238/249

4

Къде работите в момента и на каква позиция?
Respondent Response
Консултант
секретар часна фирма
Обслужване
Администратор
Ауробиндо Фарма, Мениджър Бизнес Развитие
програмист
Legal Assistant, Thomas Amoroso's Law office - Boston, MA, USA
Държавен фонд "Земеделие" - юрисконсулт
ДЗИ-Общо застраховане ЕКСПЕРТ
ot4etnik-s4etovodstvo
Телекомуникационен оператор, специалист
търговец
В отдел "Маркетинг", в частна българска компания
Мениджър подбор в агенция за подбор
-
Емпорики Банк, дилър валутен и паричен пазар
Държавна администрация
Кауфланд България;
Мениджър - Търговия
tpk-d.blagoev-cad operator
Бранд менджър за френска международна фирма, за Близкия Изток.
БНТ
НПО- Директор "Европейски програми и проекти"
Счетоводител- Real Networks
ИТ Инженер поддръжка в HP
ГБ Сървисиз ЕООД - гр. София; асистент-ръководител Работа с клиенти
Инж. Радиопланиране и оптимизация на мрежата на Макстелеком.
УниКредит Кънсюмър Файненсинг, Маркетинг Мениджър
ЧЕЗ България - Експерт Връзки с обществеността и комуникации, Направление ПР и Комуникации ЧЕЗ България
Спортен клуб "Чоуа" - Инструктор
САК -младши адвокат; СУ-докторант
Технически сътрудник в Нов български университет
юрисконсулт в "СЪНСЕТ РИЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД - гр. Поморие
Need.bg Ltd. - Българският Интернет Бизнес Каталог, рекламно-търговски консултант
училище - пом. директор АСД
БНТ - Р-л Реализация "Информация"
Нестле Айс Крийм- инспектор продажби
в същата фирма от 2007г.; позицията е ПР, маркетинг и реклама
частен сектор
ДП "НК ЖИ" инженер жп строителство
OPI - Счетоводител
Сътрудник обслужване на клиенти в мобилен оператор
Райфайзенбанк ЕАД - Супервайзор
Крафт Фуудс България АД, финансов анализатор
Kraft foods
Business owner (selfemployed)
Мениджър продажби
Ръководител отдел в частна фирма в ИТ бранша
Жърналист вестник Меридиан Мач
NATO Belgium, Software Engineer
Близу медиа енд броудбенд ЕАД - Търговски консултант
"КОСТЕНЕЦ ХХИ "АД
Предпечат и дизайн
Ресторант "Лебед" - Панчарево, Готвач
МАГАЗИНИ Stefanel, visual designer
В държавна администрация позиция системен администратор
Народно събрание - квестор
programmer
еколог на община лом
социологически изследвания
Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"; адвокат;
Мениджър продажби в телекомуникационния сектор.
частна структура
Системен администратор - Help Desk
Агенция за хората с увреждания - човешки ресурси
Институт по аграрна икономика, гр. София; старши експерт в отдел "Управление на земеделски стопанства"
Key Account Manager - Сиенит Холдинг АД, но на тази позиция работех и преди да завърша въз основа други придобити квалификационни степени
1. ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ-АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА; 2. ОБЩЕСТВЕНА ИЗБИРАЕМА ДЛЪЖНОСТ-СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.
ЗД "Евроинс"АД - технически сътрудник
call center - оператор
ПИБ АД - Банкиране на дребно
WWF (Световен фонд за дивата природа), експерт политики и промени в климата
търся работа
Управител - частна фирма
УниКредит Булбанк АД, Мениджър Специализирани Транзакции
В ресторант, сервитьорка
Проектанска организация - архитект
в завод-позиция административен асистент
Адвокат
Сибанк ЕАД- кредитен консултант
v agenciya za nedvijimi imoti , kato broker
Райафайзенбанк ЕАД -финансов консултант
All Channels Communication, Brand Manager
ПР в продуцентска компания "Междинна станция" за ТВ предаванията "Шоуто на Иван & Андрей" и "Станция НОВА".
САП Лабс България - Програмист
Bwin.Party Digital Entertainment (GB Services EOOD) - Skills Trainer + Sr. Associate Outbound Customer Service
Туристическа агенция "Валери 90"
частна фирма, мениджър
Сътрудник в информационен офис на евродепутат във Велико Търново
НБУ - секретар на департамент
Синтал Груп Интернешънъл ЕООД - управител
Директор на Рехабилитационна програма за зависими "Пеперуда", консултативна работа на частна практика, изследовател към Български инститт по зависимости
Стоун Компютърс АД - Софтуерен специалист
младши експерт в дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет", Министерството на финансите
Маркетинг мениджър - "БГ МЕНЮ"
Административен Мениджър
blizoo; Мениджър развитие на продукти
Системен архитект, корпоративни продажби. Хюлет Пакард България
Sales, Philips
компания: Енерго-Про България ЕАД; позиция: Специалист Човешки ресурси /единствен за компанията/
Оператор в кол център
в отдел Маркетинг и продажби за 2 хотела от веригата Marriott в Къолн, Германия
V edna turisti4eska firma - organizator turizam sled 9 mese4no tarsene na rabota - ot 25 uni 2010 do kraq na mart 2011 tarsih
operator
Ролпласт
Ролпласт ЕООД Главен Счетоводител
В "Телефонен център" на "Софийска вода" АД
софия, уеб дизайнер
Фирма за медицински и стоматологични консумативи. Позицията на която съм в момента е " Търговски представител ".
Unicredit Bulbank, специалист разплащания
FedEx - Sales&Marketing DIC
Комметрик ООД, като мениджър проекти и медиен анализатор
Адвокат, самонаето лице
Управител, барман и сервитьор в малко заведение.
графичен дизайнер
Министерство на физическото възпитание и спорта; началник на отдел
Телевизионни декори, но на свободна практика
Codix LTD, System administrator
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД ; Старши консултант ЧР
В собствена фирма - счетоводител
сътрудник
Държавна администрация.
Вкъщи на компютъра...
Кейп Код - Н2В програма - Америка, супервайзер в ресторант.
ПР експерт в ПР Агенция Янев и Янев
Нов български университет, главен асистент, директор програма
Нов български унверситет, асистент, директор на програма.
Магазин Метро- Мърчандайзер
барман - италиански ресторант
СветЪ ООД, управител
CSMS - Експерт контрол по качеството
Ще напускам настоящата си работа!
Главен счетоводител
не по специалността- рекламна агенция, дизайнер
мосв
Хюлет Пакард
Банков експерт в отдел "Капиталови пазари"
Оперативен мениджър в консултантска компания//Преводач на свободна практика
Специалист по вземанията на клиенти в голяма компания за софтуерни продукти
Мениджър на Dance Academy
управител и собственик на салон за красота Orient Beauty и салон за красота DiamonDs. Автор и водещ на туристическо предаване Професия турист, М Сат
верига магазини VIP SHOP, аранжор ; сценограф на граждански договор за драматичен театър гр. Сливен
MAS Wines&Spirits BV - Business Development Manager for Central and Eastern Europe
НАЦИД - Информационни дейности
Stroeja.com
Продавачка в спортен магазин
Трейс Груп Холд АД, юрисконсулт
Социален работник, Фондация "За нашите деца"
в банка
Меген Груп, Ирландия- Консултант подбор
собственики управител на консултантска фирма
В Русе, Хотел "Космополитан" - служител човешки ресурси
Фирма представител на висок клас италиански мебели. Позиция - дизайнер-консултант
не работя
Държавен фонд "Земеделие"
счетоводител и касиер
Социален работник в Социален младежки център "Св. Константин". Фондация Конкордия
Gershon Bulgaria LTD- Project Coordinator
на същото място и същата позиция преди обучението ми
главен експерт, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
психотерапевт - частна практика
В поделение от Българската армия като главен счетоводител
НБУ
Postbank ; Head of Vendor Management
Adecco, България
Програма "Радио София", БНР, редактор
следващия месец започвам работа, като служител в back office
Мениджър "Депозитни, инвестиционни продукти и задържане на клиенти"
Вестник Телеграф - фоторепортер
Фирма за недвижими имоти - Сътрудник
Фармацевтична компания - верига аптеки. Финансов контрол
TV7 - web редактор
като училищен психолог в 134 СОУ "Димчо Дебелянов"
ИАМО - старши инспектор
In Time ltd / UPS Bulgaria - Security Manager
Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри Сентър България ЕООД, инжинер софтуерна поддръжка 1 ниво
Агенция по геодезия, картография и кадастър, длъжност старши експерт "Международно сътрудничество"
Министерство на отбраната
Застрахователно дружество, като ИТ поддръжка.
Учител по музика
сп. "Туризъм и отдих", графичен дизайн и предпечат
Телерик АД, старши програмист,
мениджър проекти
Експерт Връзки с обществеността
Некском, НОК Инженер
MediaBASKET, Управител
Студент
Тераком
Мениждър проекти, Гершон България
РУА ГРУП - счетоводител
в отпуск по майчинство съм и уча магистратура
Управляващ собственик на фирма(финансово-счетоводна)
частно филмово студио - режисьор
Военномедицинска академиия, Главен юрисконсулт
Министерство на околната среда и водите, директор
OnlineDirect, системен администратор
Свободна практика - графичен дизайнер
РИОСВ - МЛ.ЕКСПЕРТ
propeople - front end developer
Национална служба за охрана - Главен секретар
Репортер, новините на TV7
Балкантел, сервизен инженер
Търговска фирма - мениджър
НБУ специалист
ЗК Уника АД / Ръководител международни проекти
НБУ- Център за качество, оценяване и акредитация. На длъжност- специалист
Total responses to question 206/249

5

Ако не работите по специалността, каква е причината за това?
Response Average Общо
Знанията и уменията, които придобих по специалността не ми помогнаха  10% 13
Пазарът на труда е свит за реализация в моята специалност  39% 51
Не ми е интересно да работя това, което съм завършил  6% 8
Заплащането, което получавам на сегашната си позиция, е по-високо  24% 32
Условията, при които работя са, по-добри  18% 24
Липса на трудов стаж по специалността  41% 54
Други:::Друго по-лека работа по време на бременност  1% 1
Други:::Друго работя по специалността  2% 3
Други:::Друго нямам необходимите протекции, за да си намеря работа по специалността  1% 1
Други:::Друго уча магистърска програма в чужбина  1% 1
Други:::Друго За моя голяма изненада и съжаление, дипломата, която придобих от НБУ не ми помага по никакъв начин, поради две причини: 1. В чужбина фирмите ценят известните университети и приоритет имат съответните им абсолвенти; 2. т.1 прави дипломата от НБУ напълно излишна.  1% 1
Други:::Друго След бакалавърската степен специализирах интериорен дизайн, което ми позволи да надградя наученото и ми даде по-голяма възможност за реализация в областта на дизайна.  1% 1
Други:::Друго в друга държава съм  1% 1
Други:::Друго Работя по една от другите си специалности  1% 1
Други:::Друго нямам връзки  1% 1
Други:::Друго специалността ми дава доста голям избор от професии - преводач, журналист, аналитик  1% 1
Други:::Друго В ИТ сектора, икономическите познания са безценни. Използвам степента си, придобита в НБУ, за да доразвивам кариерата си.  1% 1
Други:::Друго работя по специалността си  1% 1
Други:::Друго майчинство  1% 1
Други:::Друго работя по специалността си  1% 1
Други:::Друго работя в собствена фирма  1% 1
Други:::Друго Все още не съм завършила (провах да си намеря работа в др. сфера, но не успах), но и след това знам, че трудно се намира работа, без стаж. Към ДО няма стажове, което много затруднява реализацията на студентите. Смятам, че се подценява от работодателите.  1% 1
Други:::Друго ориентирах се към по-тясна сфера от специалността - графичен дизайн и записах магистратура, за да придобия допълнително знания  1% 1
Други:::Друго шуробаджанащина,както беше и в НБУ  1% 1
Други:::Друго поредна магистратура; работех и работя преди и сега  1% 1
Други:::Друго Magistratura IT, University of Maryland 2009  1% 1
Други:::Друго Според мен има предпочитания за хора до около 30-35 г. Другите все едно че не съществуват. Работодятелите смятат, че щом си минал 35 вече не ставеш за нищо и няма смисъл да те взимат на работа.  1% 1
Други:::Друго Маркетингът е тясно свързан с дисциплините, които съм изучавала по специалността  1% 1
Други:::Друго МАГИСТЪР-ПО ЗАСТРАХОВАНЕ  1% 1
Други:::Друго заплащането в сферата е толкова ниско, че се налага да си търсиш платена не квалифицирата работа  1% 1
Total responses to question  53% 132/249

Ако работите (или някога сте работили) по специалността, моля отговорете на следващите въпроси.

6

В какъв период след завършването на НБУ си намерихте работа по специалността?
Response Average Общо
Работех още преди да се дипломирам  75% 139
До 1 месец  8% 15
До 6 месеца  6% 11
До 1 година  6% 11
Повече от 1 години  6% 11
Total responses to question  75% 186/249

7

Помогнаха ли Ви знанията, придобити в НБУ, за Вашата професионална реализация?
Response Average Общо
Да  42% 87
По-скоро да  35% 73
Не мога да преценя  6% 12
По-скоро не  11% 22
Не  6% 13
Total responses to question  84% 208/249

8

Получените от НБУ знания адекватни ли са на функциите, които изпълнявате в момента?
Response Average Общо
Да  32% 67
По-скоро да  36% 76
Не мога да преценя  10% 21
По-скоро не  12% 26
Не  10% 21
Total responses to question  85% 212/249

9

Помагат ли ви в професионалната реализация придобитите знания от ООК в НБУ по български език, чужд език и компютърна грамотност?

Response Average Общо
Да  41% 76
По-скоро да  25% 47
Не мога да преценя  9% 16
По-скоро не  12% 22
Не  13% 24
Total responses to question  74% 185/249

10

Кои от придобитите знания и умения в НБУ се оказаха непълни или недостатъчни при професионалната Ви реализация?
Respondent Response
Оказаха се недостатъчно задълбочени, но това по мое мнение е нормално - според мен е достатъчно от учебното заведение да се получат по общи знания и в последствие те да се задълбочат в зависимост от избраната насока.
международен транспорт
необходимо е по голямо количестово практически умения
практическите умения за вземане на управленски решения
практическата реализация на наученото не се тренира достатъчно.
Английски и Компютри
Доволна съм мот наученото, но не и от разбиранията на работодателите за "подходящ човек за работа"
Няма такива
Не мисля, че дистанционното обучение ми е дало пълна представа за фактическото ниво на подготовка по специалността. Затова се въздържам от мнение.
практическата подготовка
Езикова култура. Практическа насоченост на знанията. Надменно отношение на някой преподаватели.
няма такива
доволна съм
практическите занятия
липса на добре оборудвани лаборатории
изучаването на чужд език
исках да специализирам маркетинг, а предметът в програмата беше заложен като двусеместриален
Бизнес планиране
Езиковото обучение
Разработване на повече бизнес ситуации, в които трябва да се разглежда реален проблем в рамките на конкретен срок; разработване на алтернативи и тяхната оценка
Недостатъчен стаж в реална обстановка... да не кажем, че стажът си е проформа, а реалната работя няма нищо общо с теорията!
Всички предмети след 2 курс
Обучението по рекламен дизайн беше насочено по-скоро към създаване на едва ли не "произведения на изкуството" (логично при положение че се водеше от преподаватели от Художествената Академия), а не към създаване на послания, които да ПРОДАВАТ рекламирания продукт. Твърде много се наблягаше на естетичността, за сметка на практичността, като психологията на клиента въобще не се вземаше предвид.
Практическите упражнения, Стажове
практическата част
Недостатъчно и не се набляга на програмирането с програмните езици, претупват се нещата по-скоро се очаква всичко да си знаеш преди да си влязъл още да учиш.
няма такива
липса на стаж по специалността и недостатъчно компетентност, най-вече липсата на връзки и познати.
продобитите умения в НБУ се оказаха достатъчни за реализацията ми.
Липса на практика в програма "Право"
Липсата на практика.
липса на практически умения
Няма точна насоченост и цел. Разхвърляни курсове без никаква последователност, което от своя страна не позволява на човека сам да се насочи към нещото с което му е интересно да се занимава. По мое мнение е по-добър варианта да се дава възможноста на учащите те сами да се профилират, отколкото да се тъпчат с излишна информация, която въобще не ги интересува. Лично аз не придобих знания и умения точно поради липсата на интерес и невъзможността да избирам аз какво ми е интересно и какво не ми е.
няма такива
НЯМА НЕДОСТАТЪЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ И СЪМ УДОВЛЕТВОРЕН ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ РЕАЛИЗАЦИЯ.
Няма такива
размножаване на кройки и мулаж
Специализиран английски в бакалавърска програма, както и някои от курсовете просто не се вписваха в новото време, казано на английски out of date..... също така и до сега някои от най новите аспекти в сферата на опазване на околната среда остават извън учебната зала, основно поради бюрократични пречки за бързо адаптиране на учебната програма...
няма такива
съвременни материали и технологии
Комплицирано е, тъй като, специалността ми е по-непопулярна. Често хората бъркат философията с психологията.
езиковата грамотност
Няма никаква практическа насоченост ,не се дава възможност за придобиване на сертификати ,който работодателите изискват,тъй като дипломата не е достатъчна.
недостатъчно познаване на медийната среда, подготвяне на бизнес презентации
Няма такива.
Курсовете по програмни езици са на много базово ниво.
Липсата на практични знания по управление на фирма / счетоводство
Видовете и начините на работа с информационните и резервационни системи в туризма, които изобщо не бяха застъпени в нашата програма. Статистическите програми, които изучавахме не ни вършат практическа работа.
няма
Липсата на практически упражнения по повечето изучавани дисциплини.
Няма такива
Курсовете по маркетинг бяха чудесни и изчерпателни, но предполагам поради разликата в кариерното развитие и възрастта (зрялостта) на студентите, не е възможно да се преподава на по-високо ниво.
Смятам, че моето обучение в НБУ и придобитите от мен знания и компетенции са на изключително високо ниво. Такава е и обратната връзка, която получавам от колеги, бизнес партньори и ръководители. Разбира се, знанията и уменията трябва да се усъвършенстват и надграждат постоянно чрез практическата им приложимост. Но аз съм щастлива и горда с това, че съм завършила образованието си именно в НБУ!
Nqma takiva - vsi4o mi be6e polezno v NBU
Липсата на практическата част - софтуерен счетоводен продукт
Квалификацията е ограничена. Може би ще трябва да се добавят и други качества, като такъв, който има право да преподава език, защото това възпрепятства търсенето на работа
Липса на ролеви игри в програма " Бизнес администрация " .
не мисля, че има такива, специалността, която завърших дава много възможности
липсата на практика
Много слаба или почти липсваща практика, която да създаде реална представа за взаимовръзката между теория и практика.
учат се прекалено много общи неща, а нужните конкретни са малко
електронно правителство
Компютрите трябва да се отделят още доста часове, защото преподавателите са много добри, но часовете твърде малко за научаването на програмите , с които се занимавам.
Практически знания
ООК български език, чужд език и компютърна грамотност
Няма такива.
Специализираните предмети свързани с Туризма.
Практическите
английски език
практика, проекти и стаж
За хората които за завършили други специалности и не работят това което учат в момента е много трудно да придобият практически опит и тогава може да се окаже че просто са си загубили времето и парите ...., но знам че работите за отстраняването на тези неща и тези след нас ще излизат още по-доволни
няма стаж в съответните институции
Не се сещам за такива.
Работя в друга сфера на туризма, така че специализираните познания в областта на алтернативния туризъм са малко по-встрани. Въпреки това, аз съм доволна от придобитите знания в НБУ.
Исках да работя по специалността "Масови комуникации", но се оказа, че да намеря работа по тази специалност е много трудно. Изисква се повече стаж, който на много места беше не добре платен.Смятам, че част от курсовете в специалността не ми предоставиха достатъчно информация. Настоящата си работа я намерих благодарение на завършената си бакалавърската си програма.
Липсата на стаж
Икономическите
Не мога да преценя
Мисля, че няма такива.
Няма такива
Нужен ми е повече практически опит. Знанията, които пилучих в НБУ са напълно адекватни за работата ми, но не са достатъчно пълни. Би било полезно по-задълбоченото учене на предметите.
По-голямата част от преподаваните предмети в програма "Икономика" се основават на остаряла и неприложима от към практическата и страна теория, респективно, малка част от знанията и уменията за приложими дори на йота от учебния им обем.
няма такива
Ikonomicheskite predmeti ot gledna tochka na prakticheskoto im prilojenie.
---------------
Няма такива.
не мисля, че има такива
За сега повечето придобити знания в НБУ са на добро ниво, но липсва промотирането на младите специалисти пред държавните институции и бизнеса.
Липсата на практическа работа пред микрофон или камера. Това се случи само веднъж при един преподавател, които ни постави в реални условия.
IT и други (програмиране и английски на минимум B2ниво), според мен задъллжителни дисциплини, които трябва да се включат към тази специалност и на второ място подсигурен стаж, но задължителен и извън рамките на университета!
Програмата на цялата специалност беше много обаркана - в четвърти курс учихме "История на фотографията", което определено не е предмет за четвърти курс. Това е само пример, повечето предмети бяха в много голяма непоследователност и като цяло материалът, който се изочава в специализираните предмети е абсолютно недостатъчен.
Счетоводство, Корпоративни Финанси, Управленско счетводство
Не придобих достатъчно професионални умения. Добре е да има повече и по-сериозни практически занимания по журналистика. Стажовете в медии понякога минават фиктивно, а това определено е загуба и на пари, и на време.
Използване на тестове за диагностика на деца и възрастни
Изясняване на дейностите на правоохранителните органи, съда, и прокуратурата.
Няма такива, защото преди НБУ съм учил в ТУ-София и НБУ запълни празнините от опразованието ми в ТУ-София.
От практическа гледна точка не е достатъчна информацията за печатни материали и предпечатна подготовка най-вече.
курса по управление на проекти може да бъде по-задълбочен, или може да се добавят курсове които да подготвят студентите за испитите PMP или ITIL
Като цяло придобитите знания обхващат много малка част от аспекта на работа на позицията ми. Липсват ключови знания като обучение за подготовка и управление на проекти; управление на кризи; маркетинг и позициониране; европейски фондове за бизнес развитие; подготовка и писване на речи, отчети, синопсис и др.; презентационни умения
знанията по език, компютър и липсват практически насочените курсове
Владеенето на компютърни програми.
Не се набляга на практически занятия. Сухата теория е неприложима в практиката.
Разработване на ротни модели/стратегии на база академични знания; Извеждане на инструмент/стратегия от няколко теории/техники с цел по-голям обхват на извършваната задача; Оптимизация на ресурси и информация - в реалния работен процес няма време и ресурси за 'академични' подходи на действие.
освен основния курс по компютърна грамотност трябва да се наблегне и на допълнителни софтуери, програми и др., според спецификата на изучаваната бакалавърска програма
Трудно може да се прецени.
по-голямата част от лекциите по режисура в НБУ са на много ниско и общо ниво.
няма такива
Математика
Компютърната грамотност.
Umeniata mi dadoha dobra i obshirna baza, makar i ne na nivo za rabota.
Липсата на достатъчно допир с българската реалност
Практически занятия
Не мога да кажа, че нещо не ми е било достатъчно. Образованието ми постави основи, които аз изградих и доразвих.
Няма такива.
Total responses to question 114/249

11

Преминавали ли сте фирмено обучение (извън стандартното въвеждане в работата) във връзка със заеманата от Вас длъжност?
Response Average Общо
Да  45% 91
Не  55% 113
Total responses to question  82% 204/249

12

Ако ДА, какво включваше това обучение?
Respondent Response
PMP ITIL IT Service Excellence SAP GRC SAP ADM
управление на проекти, начини и техники за продажби, презантационни умения, работа в екип, cisco сертификати
-
Прекарвах по-голямата част от денонощието до шефката си и учех в движение тънкостите на занаята:)
Маркеинг, Мениджмънт ключови клиенти
ACCA
разнообразни еднодневни курсове на мениджърска тематика, вкл. за различни аспекти от съставяне и управление на екипи; изготвяне и представяне на презентации, работа в екип и т.н.
Въведение в работата ми. Запознаване с особеностите на компанията. обучение за ключови служители.
тийм-билдинг- техники за работа в екип
Цифрови АТЦ
семинари
Детайли за работата
Специфично обучение върху софтуеъра и вътрешните правила на работа в компанията
Лидерски умения,
Обучение, свързано със системите и процесите във фирмата, разработване на бизнес кейс, достъп до онлайн обучения
Hospitality Management internship at Radisson SAS
Управление на проекти; + други, които са специфично свързани с конкретната дейност
всичко необходимо
Razlichni kvalifikacionni cursove po sistemite koito poddurjam.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Работа на някои програмни продукти, както и работа на операционната система на Apple (MAC)
ФИРМЕНА ТАЙНА
практическа насочесност
ПЪРВОНАЧАЛНО ВЪВЕЖДАНЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Обучение за работа със специфични складови прогроми.
obuchenenie vuv vruzka s dogovori,klienti,nachini na rabota,pregovori i dr.specifichni neshta za pazara na nedvijimi imoti.
Търговкси умения, управление на време и стрес, брейнсторминг техники
Всичко, свързано с бъдещите ми задължения.
Внедряване в процесите на фирмата и начина на работа.
Communication Skills, Assertivnes, Problem solving and Decision Making, TeamWork, Time Management etc.
Стила и системата на работа във фирмата. Начина на организиране на outgoing туризъм и практическото водене на групи в чужбина.
Мениджънт, маркетинг, допълнителна квалификация
Управление на проекти, начини за подобряване работата и комуникацията с по-висшите органи пред, които Управляващият орган се отчита, ефективно и ефикасно управление на средствата по осите предвидени за подобряване работата на служителите в Управляващияорган.
Лидерски умения, социални и комуникационни умения, работа в екип
Доста сертификати за корпоративни продажби, поддръжка на портфейл с клиенти и разиването му и т.н. Наистина са доста специфични курсове, които трудно могат да бъдат изучавани в университет за степен бакалавър. Ако са Ви интересни повече детайли, с удоволствие можем да го обсъдим.
Компанията, в която работя инвестира изключително много в обучения на своите служители. Нещо повече - в края на всяка година се изготвят индивидуални програми за обучение и се планира бюджет за обучения на всеки служител през следващата календарна година. Така, за повече от четири години в компанията, аз също съм имала възможност да премина множество обучения. В моята професия е най-важно отличното познаване на нормативната уредба - в областта на трудовото и осигурително законодателство, здравословни и безопасни условия на труд и т.н. Затова поне два пъти годишно посещавам семинари, касаещи изменения в КТ, КСО, ЗДДФЛ, ЗЗБУТ, ЗБДОО и т.н. Ежегодно участвам и в конференции от типа SMART Workplace, както и организираните от БАУРЧР /в която членувам/. Същевременно, бях включена във вътрешнофирмени обучения по: бизнес английски, excel - експертно ниво, управление на проекти, управление на ЧР в условията на ИСУ и др.
Входящо обоучение и на всеки два месеца се провеждат различни курсове.
Много обучения на различни теми, свързани с определени стандарти на хотелските вериги
Продуктово обучение, обучение за поведението на клиентите и нагласите на потребителите.
Знания и умения
Обучение по законите, с които е свързана дейността ми
Обучение по английски език.
Специализирани знания за работа в областта.
UNIX, scriptovi programni ezici
Ciscoо бучение и други подобни
Много професионални и непрофесионални неща.
то не е едно и е трудно да се опише с две думи
Microsoft Certificates
Командировка в чужбина, тестове по език и компютърна грамотност, както и четене на допълнителна специализирана литература
Продуктово обучение
Обучението беше много добро,включваше всичко най-важно,от работата.По-повръхностно,но няма как по задълбочено, защото бяхме хора заемащи различни позиции.
Специализация във фирми в Италия и Швейцария, производители на висок клас дизайнерски мебели. Обучението включва - запознаване с историята на компанията, производствения процес, технологиите, материалите и маркетингов подход за пласирането на даден продукт.
Общи знания, които не са много адекватни и от полза в сегашната ми работа.
Shopper Marketing - Procter & Gamble - Romania Prince2 - Project Management - UK
курс базисни терапевтични обучения курс обектни отношения групова психоанализа
фирмена тайна
Обучение по спесификите на работата.
всичко, което НБУ не ме научи, с други думи: запознаване ИЗЦЯЛО със спецификата на изпълняваната от мен длъжност и прилежащите й задължения
Обучения по продажби
ЗАНН
Специализирано обучение свързано с дейността и покриване на международно признати стандарти за изпълнение на служебните задължения ( Авиационна Сигурност, Безопасно Транспортиране на опасни товари по стандарти на ИКАО)
В Института по публична админстрация езикови курсове, връзки с обществеността, протокол и етикет
Множество компоненти. Доста сложно, вътрешно-фирмено обучение за програмисти.
Работа с медии, Презентационни умения, Компютърни курсове за работа с CorelDraw и Photopshop, Умение за преговаряне, Подготовка на проекти
CorelDraw, Photoshop, английски език, протокол, лидерски умения и работа в екип
НЛП, Обучение за обучители, Продажбени умения, Презентационни умения, Управление на времето и работното място, Водене на срещи и бизнес комуникация и др.
Периодични семинари в област счетоводство и одит
стаж в чужбина
Атестиране в държавната администрация, система за оценяване на служителите в държавната админстрация
Семинари и практика за телевизионна журналистика
Обучението беше част от програмата на Института за социална интеграция и включваше работа в екип и политически мениджмънт.
Total responses to question 71/249

13

Към настоящия момент какви курсове за професионална квалификация бихте посещавали (при достатъчно свободно време и финансови възможности)?
Response Average Общо
чужд език  68% 153
компютърна грамотност  15% 35
лидерски умения  37% 84
работа в екип  13% 30
писане на проекти  40% 91
презентационни умения  28% 63
финансова/икономическа грамотност  35% 80
социални/комуникационни умения  17% 38
Други:::други технически курсове: видеомонтаж, работа с камера  0% 1
Други:::други Екология и опазнване на околната среда  0% 1
Други:::други специализирани програми като Адобе 3Д и тн  0% 1
Други:::други Сиско курсове  0% 1
Други:::други рисуване  0% 1
Други:::други предприемачество  0% 1
Други:::други Сигурност на Информацията, Психология  0% 1
Други:::други обучение за тестове за диагностика на деца и възрастни  0% 1
Други:::други графичен дизайн;  0% 1
Други:::други програмиране и web design  0% 1
Други:::други обмен с международни университети  0% 1
Други:::други по специалността ми  0% 1
Други:::други Съвременен дизайн  0% 1
Други:::други технически  0% 1
Други:::други право  0% 1
Други:::други графичен дизайн... интересно ми е  0% 1
Други:::други работа с програмите IATA, Amadeus и др.  0% 1
Други:::други сертификационни  0% 1
Други:::други dizayn  0% 1
Други:::други софтуер за графично оформление  0% 1
Други:::други SYS Admin  0% 1
Други:::други Маркетинг  1% 2
Други:::други Systems engineering  0% 1
Други:::други специализиран софтуер  0% 1
Други:::други за тренинги  0% 1
Други:::други технически сертификати  0% 1
Total responses to question  91% 226/249

14

Докато следвахте в НБУ, имахте ли стажове по специалността?
Response Average Общо
Да, програмата ми осигури такъв (такива)  15% 35
Да, но сам(а) си уредих стажа (стажовете)  49% 115
Не, за моята програма нямаше предвиден стаж  36% 85
Total responses to question  94% 233/249

15

Ако ДА, бяхте ли назначени (получихте ли предложение за назначаване) в организацията, в която стажувахте?
Response Average Общо
Да, получих предложение и бях назначен  27% 36
Да, получих предложение, но отказах  19% 25
Не, не получих предложение и не бях назначен  51% 67
Не получих предложение, но впоследствие бях назначен  3% 4
Total responses to question  53% 131/249

16

Доволни ли сте към момента от професионалната си реализация/позиция?
Response Average Общо
Да  67% 136
Не  33% 67
Total responses to question  82% 203/249

17

Какво ви кара да се чувствате доволни/недоволни от професионалната си реализация/позиция в момента?

Respondent Response
искам да развич знаничта си по-задълбочено
Чувставам се удовлетворена - работата ми е динамична.
динамиката на работа, международната експозиция
Това, че трябва да работя ниско квалифицирана работа като търговец например, за да се издържам докато чиракувам занаята!
няма място за развитие във фирмата и заплащането.
В момента не съм доволна от професионалната си реализация, защото не съм в България и е много трудно да се реализирам в Америка. Но съм приета в Американски университет и се надявам, след като завърша да имам добра реализация в сферата на правото.
lipsata na korektno otnoshenie ot strana na rukovodstvoto kum personala. Ejednevniq stres i dr.
н/а
Доволна съм от паричното възнагражение, но не и от стила на ръководство и начинатът на едностранно вземане на решения;стресът
Чувствам се успешно реализирана. Притежавам необходимите знания и компетенции и съм ценена като отличен служител.
Пазарът в България
ниско заплащане - висок стрес
Заплащането
липсата на свободно време и финансовия спад в следствие на кризата
Неадекватния трудов пазар
znaniqta mi na assyst
Изцяло съм доволен
преминах през различни отдели и успях да се поиздигна за относително кратко време, което бе последвано от очакван застой, но все пак имам ясна представа за възможностите за кариерно развитие във фирмата и извън нея
Доволен съм!
възможности
Доволен съм.
Винаги може да се жеалае и човек да се стреми към повече, но в момента съм удовлетворен от работата ми защото в голяма степен се покрива с желанието ми за реализация и обучението в НБУ
финансовите положение
От самото постъпване на работа в тази фирма целта беше да израстна до позицията, която заемам в момента, а това се случи преди близо 2 години
Занимавам се процеси, които са ми интересни
Причината е че не работя по специалността си.
Длъжността предполага продължителен период на една и съща позиция. Проблемът е в честотата на повторяемост на оперциите, което довежда до монотонност. Не е възможно да се реализират допълнителни финансови приходи, което често демотивира.
Имам възможност да разботя в изключително интересен и динамичен сектор, да развивам аналитични имения в областа на финансовия анализ, както и да придобия реални бизнес умения
Разкрити новини разбира се
СФЕРТА МИ Е ИНТЕРЕСНА
Ниско заплащане
удовлетворен съм
Доволна съм, че записах Мгистратура по Стопанско Управление в ТУ София. Не съм доволна, че си губих времето на място, където се толерираха определени хора и въпреки положения от мене труд, качествата ми не бяха адекватно оценени.
Imam rabota
ниска заплата за образованието което имам и поста които заемам
Недооценяването на знанията и уменията ми, невъзможността да се използат чужди езици, невъзможността да прилагам знанията си. Мнението, че единин икономист е по-малко от един инженер. Липсата на опция за развитие - плоска структора на управление.
работя това, което харесвам. Помага ми и докторската степен от НБУ, но не бива да се пропуска и факта, че аз имам и две виши образования, право и икономика на търговията, завършени преди това в други университети! Така успявам да съчетавам правните и екологичните познания и да работя в сферата на екологичното законодателство.
Това, че работя в съвсем различна сфера и немога да кажа, че като вишист имам професия
Осъществени професионални контакти с изследователи от водещи научни центрове в Европа - Университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Скопие, Македония; УНИБО - Университета в Болония, Италия и др.
В момента завършвам MBA към The Open University - UK. Вече нямам съответствие.
ВЪПРЕКИ СЛОЖНАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ, АЗ СЪМ ДОВОЛЕН ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ РЕАЛИЗАЦИЯ, ЗАЩОТО РАБОТЯ ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КОЯТО МИ НОСИ УДОВЛЕТОВОРЕНИЕ ЗА МЕН САМИЯТ НА ПЪРВО МЯСТО.
Доволна съм и работя нещо , което ми харесва и ми дава перспектива за развитие .
всичко... нямам забележки, и си тръгвам напълно щастлив от работа.
Твърде късно разбрах кое ме влече повече от твърде общообхватната ми програма, но поне записах навреме допълнителна програма майнър Графичен дизайн. Недоволна съм от програмата ми мейджър, защото учихме от всичко по малко, а най-важният софтуер, който трябваше да изучаваме интензивно, застъпихме предпоследните семестри и накрая като цяло. Плюс това повечето преподаватели бяха некомпетентни.
удовлетворението от това което работя.
Работата ми харесва, но не ми дава особени възможности за развитие.
Реализиран съм в желана от мен професия
успеха
vursha tova,koeto iskam,rabotia na svobodno rabotno vreme,zaplashtaneto mi e dobro,ucha magistratura v nbu,koyato shte dopulni umeniyata mi
невъзможността за разстеж в кариерата
Недоволна съм от: -неразбирането понякога от страна на мениджърите и колегите на ПР дейностите -фирмите в България не са свикнали да отделят внимание и средства за ПР
Работя по това, което ми е интересно.
В момвнта не използвам пълноценно всичките си знания и умения.
Работя това, което съм учила и винаги съм искала да се реализирам в тази сфера
Ниското заплащане като цяло в България и най-вече на вишистите.
Работя по специалността
Доволен съм, че се реализирам в това което искам.
Ниското заплащане и липсата на възможности за професионално развитие.
това, че фирмата е позната и отвърдена на българския пазар като лидер
харесва ми това с което се занимавам и заплащането е добро
Добро заплащане, креативна дейност, работа сред професионалисти; компанията работи в динамичен сектор, което налага различни форми на бизнес климат, а това води до натрупването на повече опит
Достигам горния праг на кариерното си развитие в България преди 30тата си годишнина. Просто България е low-cost дестинация и идва време за развиване на кариерата в чужбина. ... за жалост!
1. Резултатите, които постигам ежедневно в своята работа. 2. Обратната връзка от колегите ми, както и от ръководителите ми - на база атестации. 3. Признателност от страна на служителите (целия персонал на компанията), за които отговарям и които обслужвам. 4. Възможностите за кариерно развитие и продължаващо обучение. 5. Получаваното от мен възнаграждение и допълнителни придобивки. 6. Възможности за командировки в страната и чужбина, както и участие в разнообразни проекти.
Ami mnogoto rabota, vsledstvie na malkoto personal i svrah natovarvaneto, kakto i ostavaneto dopalnitelni 4asove sled rabota i to bez dopalnitelno zapla6tane
Професионално и финансово развитие.
Смятам, че имам много по - големи компетенции, които получих по време на обучението си в НБУ и по време на моя професионален стаж, които биха ми били полезни за една по - отговорна позиция!
Доброто заплащане, висококвалиицираната работа, възможността за допълнителен доход като конферентен преводач, интернационалния екип
работя за себе си и това ме удовлетворява
Това, че в много случаи не е възможно да приложа придобитите знания поради незнанието на хората на по- висока позиция
Ниската оценка на интелектуалния труд, балканския манталитет, невежеството на специализираните кадри, незаплащането на over time, неумението на балканеца да работи в екип, лакомията на балканеца, хилядите неуредици в социалното осигуряване, злоупотребата с броя на работните часове, ниският праг за специалността която практикувам и много други.
Interesni slujebni zadyljeniq i adekwatno za bylgarskite usloviq zapla6tane
ниското заплащане
Икономическата и политическа криза,връзкарската, шуробаджинащинска политика в назначаването на държавни длъжности.
Щях да се чувствам по доволна ако имах възможност да се реализирам в България.
За този етап от живота ми позицията ме удовлетворява. Работата с хората от фирмата е чудесна. Има интересни проекти. Заплащането е приемливо
Чувставам се доволен от работата като преподавател и изследовател в областта на научните ми интереси.
Разполагането със собственото си време.
невъзможност за реализация и финансови затруднения
позицията, която заемам и заплащането на труда.
това което съм постигнала
невъзможността за развитие ниско заплащане
Интересна, добре платен длъжност
Единственият проблем е заплащането, но това е общата картина в България в момента.
Имам знания, умения и възможности да върша повече и по-отговорна работа.
Намирането на нова работа, свързана със специалността ми, различна от първоначалната, която работех беше много трудно. На много места, на които подадох автобиография ми изтъкнаха довод "прекалено съм квалифицирана и изисквам високо заплащане", на други нямах достатъчно опит по специалността като например 2 години. Доволна съм, че завърших НБУ, защото наистина смятам, че това е университетът, който дава най-много възможности и избор на своите студенти.
Харесвам възможността да пътувам непрекъснато и бранша, в който работя
Недоволна съм,защото ми се налага да работя не това, което съм учила.
Пазара на труда
Трудната реализация в сектора и въобще в страната. ниско възнаграждение. слаби управленски умения на мениджърския състав в организациите. и много др.
Не желая да отговарям
Имам перспективи за допълнителна реализация по специалността
самочуствие,знания и опит
Реализация за България е много добра на този етап. Но нивото на фирмите, неразбиране на съвременната професионалната материя и липсата на обща култура в обществото забавят процеса на развитие.
знанията и придобития опит досега
не съм доволна в момента, защото бих искала да се реализирам в специалността, която съм завършила. Тази позиция не ме удовлетворява. Знанията и уменията в НБУ са ми дали стабилна основа, която искам да задълбоча, а работата ми в момента не позволява да приложа иновативните знания получени от университета. Срещам сблъсък с моите колеги спрямо моито и техното образование в другите университети.
Фактът, че съм безработен.
системата на обучение на НБУ помага много на студентите да бъдат подготвени за съвременните условия на труд
неадекватното финансово възнаграждение, както и това, че и в бъдеще това няма да се промени
придобития опит и знания в тази област
възможността за гъвкавост, свобода и творчество
Реализацията ме удовлетворява напълно.
колкото съм доволен, толкова съм и недоволен, защото мисля, че човек може винаги повече да постигне и заслужава.
Това, че работя същия тип работа, както когато бях само със средно образование.
Лични качества и чужд език
Възнаграждението
ниско платена, не е по моята специалност
Очаквах по-експанзивно кариерно развитие.
Това, че работя по специалността си и с всяко ново работно място добавям още знания и умения.
Целя се по на високо.
Професионални контакти, реализация, развитие
Възможността реално да вземам два пъти по-голяма заплата.
Доволна съм от позицията си, защото е това, за което съм учила и което харесвам. Недоволна съм от фирмата, в която съм.
Работя това което искам и харесвам!
Постигнах всичко сама, с много труд
Работата ми е забавна. Парите са добри.
заплатата
Продължавам да се развивам в сферите, които съм избрала, както като позиция и знания, така и финансово.
Градацията на знания и умения, които получавам в сферата, в която е фирмената дейност
условията в държавата като цяло
В момента позицията ми е резултат от 15 години упорита работа.
Доволен съм, защото успеха ми се дължи предимно и само на лични усилия, но би било добре и университета да те научи на нещо!
работя по професията, която харесвам
Знанията ми и подготовката ми отговарят на изискванията за заеманата длъжност и така съм уверена в собствените си възможности.
Това че стигнах максимума на тази професия за България.
Това, че работя сама за себе си.
Mnogo novi znaniq v sfera koqto mi e interesna - dobra zaplata
Професионалното израстване и натрупването на значителен опит
Работата, която работя е в съответствие с образованието, което имам.
Това, с което се занимавам е иновативно и все още подържа интереса ми. Заплащането е задоволително.
Възможността да реализирам придобитите си зная и хората, с които работя.
Total responses to question 130/249

18

Според вас това, че сте завършили НБУ, предимство ли е при намиране и задържане на работа в сферата, в която работите?
Response Average Общо
Да  16% 37
По-скоро да  21% 47
Не мога да преценя  30% 68
По-скоро не  19% 42
Не  13% 30
Total responses to question  91% 226/249