За да преминете успешно изпита по чужд език трябва да имате най-малко 65% от общия брой точки за целия тест. Максималният брой точки, който се получава от една задача в теста, е отбелязан под нея.
Точките, които сте получили от теста, се преобръщат в шестобална оценка. Оценка СРЕДЕН 3,00 означава, че Вие сте преминали прага от 65%.
За да си представите по-ясно нещата, вижте примерните тестове в Moodle.
Имайте предвид, че е възможно на самия изпит в теста да има малко по-различни задачи, както и броят им да е по-малък или по-голям!
При максимален брой 87 точки за целия тест, скалата за оценяване ще е следната:
56,0 - 56,0 = 3,00
56,5 - 57,5 = 3,25
58,5 - 60,5 = 3,50
61,5 - 63,5 = 3,75
64,5 - 65,5 = 4,00
69,5 - 70,5 = 4,50
71,5 - 73,5 = 4,75
74,5 - 76,5 = 5,00
77,5 - 78,5 = 5,25
79,5 - 81,5 = 5,50
82,5 - 83,5 = 5,75
84,5 - 87,0 = 6,00
Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 12:01 PM