Държавен изпит по Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Re: Държавен изпит по Управление на бизнеса и предприемачество ДО

от Десислава Симеонова -
Number of replies: 0
Здравейте,

Преди началото на изпита се тегли вариант, в който имате 5 въпроса от първата част на конспекта, 5 от втората и 5 от третата част на конспекта, като вие избирате по един въпрос от трите части.
Един въпрос представлява подтема (или подточка, както сте написал) от главана тема. При допълнителни въпроси може да позвъните на тел. 02/8110578 - секретар ФДЕНО