Анкета по проекта ЕРУА

Анкета по проекта ЕРУА

di admin admin -
Numero di risposte: 0
Познаваме ли себе си като университет? Как си представяме университетската общност и кампуса на университета днес? А какъв искаме да бъде университетът ни след едно десетилетие?

Каним ви да се включите в първото изследване на състоянието на университетската среда на НБУ, видяна не отвън, а през очите на нейните членове – студенти, преподаватели и служители. Инициирано от университетския алианс ЕРУА, изследването цели да проучи нагласите ни към устойчивото развитие на университета в неговите две измерения – социално и екологично. Резултатите от изследването ще бъдат представени на общоуниверситетска конференция.

Промяната започва от знанието. Включете се!

Анкетата е разработена от екипа на Пакет 5 „Устойчиво развитие" на ЕРУА.

Ръководител на Пакет 5 за НБУ: гл. ас. д-р Георги Гочев

Анкетата е анонимна, одобрена е от Етичната комисия на департамент „Психология" на НБУ и резултатите от нея ще бъдат използвани единствено с изследователска цел. Попълването ѝ отнема между 10 и 15 минути.

 Срокът за попълването й е до 21 април 2022 г.