100 000 - СТО ХИЛЯДИ :)

100 000 - СТО ХИЛЯДИ :)

par admin admin,
Nombre de réponses : 0

През лятото на 2020 г. Нов български университет регистрира своя 100 000 студент, което наложи преминаването към използването на седем-разреден номер. След тази промяна, при въвеждането на номер по-малък от 100 000 в информационните системи на университета е добавена цифрата 0 преди номера.

Тази промяна се отрази в издаваните на студентите студентски документи, в подаваните данни към външни регистри и навсякъде където това е необходимо.

За удобство на студентите при използването на вътрешните информационни системи не е необходимо да се въвежда тази 0, но това не е приложимо при използването на външни за НБУ регистри.

Поради тази причина, при използването на външни регистри и информационни системи, студентите с факултетни номера преди 100 000 е необходимо да въвеждат факултетния си номер с 0 като първа цифра.