Актуални Линкове и Информация

Re: Актуални Линкове и Информация

от Никол Андреева -
Number of replies: 0
Здравейте,
Вие не сте студент дистанционно обучение към Факултета за дистанционно електронно и надграждащо обучение, затова описаната информация от Чавдар Балкански, не важи за Вас.
Всички тези ваши въпроси е нужно да зададете на колегите от Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО) към НБУ и по конкретно към Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: uppo@nbu.bg
Директор на ЦЧЕМ: Емилия Трифонова
E-mail: etrifonova@nbu.bg
https://cpo.nbu.bg/bg/za-nas