ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА „СОМЕЛИЕР“

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА „СОМЕЛИЕР“

от admin admin -
Number of replies: 0

 

Лектор: Иван Македонски

Целта на програмата е да запознае курсистите детайлно с всички моменти от винопроизводството, технология на дегустацията, кулинарни технологии, сомелиерство, винен туризъм и др. Обучението се осъществява чрез теоретични и практически часове по изучаваните теми за придобиване на професионална квалификация – сомелиер.

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Лекционният план на програмата обваща по 7 курса на семестър и включва теоретични и практически часове по изучаваните теми. По време на всяко практическо занятие ще бъдат дегустирани до 6 вина, съобразени с теоретичната част.

 Курсове през първи семестър:

 1. История, цивилизация и култура на виното;
 2. Тероар. Класификация на вината;
 3. Основи на дегустацията. Технология. Органолептичен анализ;
 4. Енология;
 5. Български винени сортове;
 6. Световни винени сортове;
 7. Специални вина.

 Курсове през втори семестър:

 1. Сомелиерство. Функции и компетенции;
 2. Български винени региони;
 3. Световни винени региони;
 4. Гастрономия и сервиране;
 5. Управление на винарната в ресторанта;
 6. Особености на винения туризъм;
 7. Дестилирани напитки и ликьори.

 Завършването на програма става с полагане на държавен изпит след покриване на необходимия брой кредити. 

Курсистите, завършили успешно програмата получават Свидетелство за професионална квалификация „Сомелиер“ (НКПД - 2020 г., код 5131 - 2006 "Сомелиер").

Завършилите получават управленски, технологични и специфични професионални знания и умения, които им дават възможност да се реализират конкурентно в сферата на ресторантьорството, туризма и винения сектор.

Иван Македонски е винен експерт, който през последните 8 години води курсове на различна винена тематика в CASAVINO и реализира майсторски класове и авторски проекти, свързани с вино и храна.


Срок за записване: 30 септември 2020 г.

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 500 лв.

Учебна такса за един семестър: 750 лв.

За доп. информация и записване:


Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)
Нов български университет
Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София
Тел.: 02/ 8110 110 (подменю 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg