КОНФЕРЕНЦИЯ „СЕМИОТИЗАЦИЯ И ТРАНСУБСТАНЦИАЦИЯ: ЮЛИЯ КРЪСТЕВА ПРЕЗ 21 ВЕК“

КОНФЕРЕНЦИЯ „СЕМИОТИЗАЦИЯ И ТРАНСУБСТАНЦИАЦИЯ: ЮЛИЯ КРЪСТЕВА ПРЕЗ 21 ВЕК“

от admin admin -
Number of replies: 0

4 И 5 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

гр. Созопол, Конферентна зала - Уникредит БулБанк

Организатор:
ЮИЕЦСИ

Лектори:
проф. Миглена Николчина, Софийски Университет
проф. Сесилия Шьохолм, Университет Сьодертьорн
проф. Уилям Уоткин, Университет Брунел

Модератори:
проф. д-р Кристиян Банков, НБУ
д-р Албена Стамболова, НБУ

Участници:
преподаватели и докторанти от НБУ, преподаватели и изследователи от водещи университети в България, Европа, Северна Америка и Азия.

Събитието е част от ежегодните конференции, които се провеждат от Кръг Кръстева, основан през 2011 г., чиято мисия е да подпомага и разпространява изследвания, свързани с философското, психоаналитичното и литературното дело на Юлия Кръстева в национален и международен план.


Проф. М.Николчина е Миглена Николчина е професор в Катедра по теория на литературата към СУ „Св. Кл. Охридски“. Авторка е на теоретични и литературно-исторически изследвания. На английски е публикувала монографиите Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva and Woolf (2004) и Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar (2013), както и множество статии.

Проф. С. Шьохолм е професор по естетика, преподава в различни университети в Европа и САЩ. Изследванията й са фокусирани върху връзката между изкуство и политика в съвременния свят. Автор е на 5 книги. Последният й засега проект е свързан с историята на естетиката през текстовете на Декарт за субективността.

Проф У. Уоткин е професор по съвременна философия и литература. Автор е на седем книги, от които най-влиятелни са изследванията му върху Агамбен и Бадиу, които са част от многотомна критика на философията на различието и концептуализация на безразличието, включваща автори като Бенямин, Нанси, Лаку-Лабарт, Юлия Кръстева.