Moodle НБУ

Новини

Проф. д-р Пламен Бочков връчи наградата на Ректора за най-добър преподавател на проф. д-р Христо Тодоров.

 
христо чукурлиев
Проф. д-р Пламен Бочков връчи наградата на Ректора за най-добър преподавател на проф. д-р Христо Тодоров.
от admin - петък, 9 март 2018, 13:29
 

Проф. д-р Пламен Бочков връчи наградата на Ректора за най-добър преподавател на проф. д-р Христо Тодоров. Обединението около номинацията на проф. Тодоров е резултат от несъмнения му принос за развитието на НБУ. Той е един от основателите на департамент „Философия и социология“, негов пръв ръководител и съавтор на всички предлагани от департамента бакалавърски и магистърски програми на български и английски език. Дейността на проф. Тодоров продължава да се развива, както в академичен план, така и по време на администрирането и ефективното управление на учебния процес. Описван от колегите си като личност с безспорни качества и „заразяваща мотивация“ той разпределя времето си между многобройни академични и социално значими дейности - заместник-председател е на Комисията по качеството на НБУ, член на Настоятелството на НБУ, на Издателски съвет и на Комисията по етика на НБУ. Проф. Тодоров е съорганизатор и модератор на множество общоуниверситетски и междудепартаментни семинари, в които активно участват студенти и докторанти, както и на изнесени семинари в България и Германия. Той е една от инициаторите за създаването на Университетски речник на понятията на НБУ, който съдържа пространствени обяснения на едни от фундаментални термини в университетското образование.

1991-2018 © New Bulgarian University
0.088
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.