ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ НА Н.ПР. СТЕФАНО БАЛДИ (ПОСЛАНИК НА ИТАЛИЯ В БЪЛГАРИЯ) НА ТЕМА: ДИПЛОМАТЪТ В ЕРАТА НА ИНТЕРНЕТ (ДИПЛОМАТ 2.0)

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ НА Н.ПР. СТЕФАНО БАЛДИ (ПОСЛАНИК НА ИТАЛИЯ В БЪЛГАРИЯ) НА ТЕМА: ДИПЛОМАТЪТ В ЕРАТА НА ИНТЕРНЕТ (ДИПЛОМАТ 2.0)

от admin admin -
Number of replies: 0

14.03.2018 16:30 - сряда

Корпус 1, 310 аудитория „Професор Петър Мутафчиев“

Лектор:
Н.Пр. Стефано Балди (Посланик на Република Италия в България) 

Тема: Дипломатът в ерата на интернет (Дипломат 2.0)

Модератор:
д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ

Семинарът е насочен към студенти в бакалавърски и магистърски програми на департаментите „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и др. с цел по-добро познаване на някои специфични аспекти на международните отношения, а именно работата и ролята на посланиците.

Семинарите ще дадат възможност на студентите да обменят мнения и идеи за ролята и отговорностите на дипломатите в 21 век.

За участието си студентите ще могат да получат кредити от извънаудиторни курсове.

Ще бъде осигурен симултанен превод на български език.