ПРОСТРАНСТВЕНИ АНАЛИЗИ ЗА ГЕОМАРКЕТИНГ, ГЕОКРИМИНОЛОГИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА

ПРОСТРАНСТВЕНИ АНАЛИЗИ ЗА ГЕОМАРКЕТИНГ, ГЕОКРИМИНОЛОГИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА

от admin admin -
Number of replies: 0

МЕЖДУДЕПАРТАМЕНТЕН СЕМИНАР „ПРОСТРАНСТВЕНИ АНАЛИЗИ ЗА ГЕОМАРКЕТИНГ, ГЕОКРИМИНОЛОГИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА“

LOCATION INTELLIGENCE IN GEO-MARKETING, GEOCRIME AND RISK ANALYSIS

Корпус 1, зала 214, 23 март - четвъртък, 16:30 часа

Водещ:Проф. Мигел Мелеро, PhD, Университет на баските, Испания
Prof. Miguel Calvo Melero, PhD., University of the Basque Country, Spain

Професионалисти от различни направления могат да използват Location Intelligence (пространствените анализи) за извършване на комплексен анализ, свързващ географското местоположение с вземането на решения. Business Intelligence (бизнес анализите) са в помощ н маркетинга, разработване на нови продукти, но при тях липсва съществен фактор за анализ – местоположението. 

Пространствени анализи се прилагат в различни сфери и притежават много възможности и предимства. В лекцията са застъпени примери за анализ на риска, геомаркетинг и геокриминалистика.

Проф. Мелеро е дългогодишен преподавател и ръководител на проекта „Експериментална картография и ГИС“ в Баския университет, Испания. Неговите научни интереси обхващат ГИС с приложение в телекомуникациите, в туризма, в инфраструктурни решения, маркетинга и сигурността.